تبلیغات

آموزش انگلیسی برای محیطهای کاری Profile 3

آموزش انگلیسی برای محیطهای کاری Profile 3

این مجموعه آموزش انگلیسی که برای کسانی که انگلیسی را برای محیطهای کاری و تجاری نیاز دارند تدوین شده است بر هر 4 مهارت در زبان انگلیسی تمرکز کرده و به آموزش این مهارتها به زبان اموزان می پردازد. آموزش مکالمه در محیطهای کاری، نگارش نامه های شغلی و تجاری، برقراری ارتباط بوسیله تلفن و اینترنت یا نامه با همکاران و .. از مواردی هستند که این سری از کتابها به ان پرداخته اند. هدف این مجموعه این است که زبان آموز خود را در محیطی تجاری فرض  کند که دانش و آگاهی زبان آموز در زمینه تجارت همگام با دانش انگلیسی آن تقویت می شود.

http://uport.ir/do.php?imgf=54542fb047781.jpg

Profile 3

This three-level, topic-based course takes students progressively through the main themes of business. It has a carefully graded language syllabus, systematic practice of all four skills, integrated case-studies, and authentic video interviews on CD-ROM.
How can it be used?
* As a stand-alone Business English course.
* As the core Business English element in a wider-ranging language training programme

Who is it for?
* Students who need to use their English to communicate at work.
* Students who want to build their knowledge of business as they improve their English.

* Students who need to develop their communication skills for future career development.

 

http://www.kardoonline.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-profile-3/

X

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...