تبلیغات

اعلام منابع کنکور 96

اعلام منابع کنکور 96

داوطلبان کنکور سراسری ۹۶ می توانند در دفترچه راهنمای ثبت نام، منابع و ضرایب هر یک از گروه های پنجگانه آزمایشی را دریافت و تا فردا اول اسفند فرصت دارند در آزمون ثبت نام کنند. کنکور سراسری سال ۹۶ همچون سال های گذشته شامل دو دفترچه سئوالات عمومی و اختصاصی برای گروه های آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی است.

 

 

جزئیات آزمون عمومی کنکور ۹۶

آزمون عمومی برای داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم آموزش متوسطه به منظور تشخیص میزان آمادگی داوطلبان در زمینـه دروس عمـومی و در حدود اطلاعات علمی کتب نظام جدید آموزش متوسطه سالی واحدی مشخص شده است.

جدول مواد آزمون عمومی و ضرایب آن و همچنـین کتب منابع سؤال برای تمامی گروه های آزمایشی

آزمونضریبکتب منابع طرح سؤال
زبان و ادبیات فارسی۴دوره پیش دانشگاهی و سالهای سوم و دوم دبیرستان نظام جدید سالی واحدی آموزش متوسطه
زبان عربی۲سالهای سوم و دوم دبیرستان نظام جدید سالی واحدی آموزش متوسطه
فرهنگ و معارف اسلامی *۳دوره پیش دانشگاهی و سالهای سوم و دوم دبیرستان نظام جدید سالی واحدی آموزش متوسطه
زبان خارجی (انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی، ایتالیایی)۲دوره پیش دانشگاهی و سال سوم دبیرستان نظام جدید سالی واحدی آموزش متوسطه.

*چنانچه داوطلبان اقلیت های مذهبی (کلیمی، مسیحی، زرتشتی) بخواهند به سؤالات معارف غیراسلام پاسخ دهند، ضمن علامتگذاری در بند ۲۵ تقاضانامه ثبتنام اینترنتی باید به سؤالات اقلیت های دینی که از مشترکات همه ادیان رسمی و اعتقاد دینی آنها کـه در دوران تحصـیل آمـوزش می بینند، بر حسب مورد پاسخ دهند.

جزئیات آزمون اختصاصی کنکور ۹۶:

آزمون اختصاصی برای داوطلبان نظام جدید (اعم از سالی واحدی و یا ترمی واحدی) و نظام قدیم آموزش متوسطه به منظور تعیین میزان آشـنایی علمی آنان با پایه های اساسی و اصولی رشته های موجود در هر گروه آزمایشی و در حدود اطلاعـات علمـی کتـب نظـام جدیـد سـالی – واحـدی آموزش متوسطه برگزار می شود.

مواد آزمون اختصاصی هر یک از دروس امتحانی گروههای آزمایشی ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ در دفترچه راهنما درج شده است.

خلاصه جدول زیرگروه های آزمایشی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

زیرگروهمواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها (رشته ها در دفترچه کنکور درج شده است)
۱

ریاضی با ضریب ۴، فیزیک با ضریب ۳ و شیمی با ضریب ۲

۲

ریاضی با ضریب ۴، فیزیک با ضریب ۳ و شیمی با ضریب ۳

۳

ریاضی با ضریب ۳، فیزیک با ضریب ۲ و شیمی با ضریب ۳

خلاصه جدول زیرگروه های آزمایشی گروه آزمایشی علوم تجربی 

زیرگروهمواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها (رشته ها در دفترچه کنکور درج شده است)
۱

زمین شناسی با ضریب ۰، ریاضی با ضریب ۲، زیست شناسی با ضریب ۴، فیزیک با ضریب ۲ و شـیمی بـا ضریب ۳

تذکر مهم: برای بهیاران شاغل، نمره درس بهیاری با ضریب ۴ برای رشته پرستاری با تأثیر مثبت در نظر گرفته می شود.

۲

زمین شناسی با ضریب ۱، ریاضی با ضریب ۳، زیست شناسی با ضریب ۴، فیزیک با ضریب ۲ و شـیمی بـا ضریب ۴

۳

زمین شناسی با ضریب ۴، ریاضی با ضریب ۳، زیست شناسی با ضریب ۲، فیزیک با ضریب ۲ و شیمی با ضریب ۲

۴زمین شناسی با ضریب ۱، ریاضی با ضریب ۴، زیست شناسی با ضریب ۲، فیزیک با ضـریب ۳ و شـیمی بـا ضریب ۲
۵زمین شناسی با ضریب ۱، ریاضی با ضریب ۳، زیست شناسی با ضریب ۲، فیزیک با ضـریب ۲ و شـیمی با ضریب ۲

خلاصه جدول زیرگروه های آزمایشی گروه آزمایشی علوم انسانی

زیرگروهمواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها (رشته ها در دفترچه کنکور درج شده است)
۱

ریاضی با ضریب ۲، اقتصاد با ضریب ۱، زبان و ادبیات فارسی با ضریب ۴، زبان عربی با ضـریب ۴، تـاریخ و جغرافیا با ضریب ۱، علوم اجتماعی با ضریب ۱، فلسفه و منطق با ضریب ۳ و روانشناسی با ضریب ۱

۲

ریاضی با ضریب ۴، اقتصاد با ضریب ۲، زبان و ادبیات فارسی با ضریب ۲، زبان عربی با ضـریب ۱، تـاریخ و جغرافیا با ضریب ۱، علوم اجتماعی با ضریب ۳، فلسفه و منطق با ضریب ۱ و روانشناسی با ضریب ۲

۳

ریاضی با ضریب  ۴، اقتصاد با ضریب ۳، زبان و ادبیات فارسی با ضریب ۲، زبان عربی با ضـریب ۱، تـاریخ و جغرافیا با ضریب ۱، علوم اجتماعی با ضریب ۲، فلسفه و منطق با ضریب ۱ و روانشناسی با ضریب ۱

۴ریاضی با ضریب  ۳، اقتصاد با ضریب ۲، زبان و ادبیات فارسی با ضریب ۲، زبان عربی با ضـریب ۱، تـاریخ و جغرافیا با ضریب ۳، علوم اجتماعی با ضریب ۲، فلسفه و منطق با ضریب ۲ و روانشناسی با ضریب ۳
۵ریاضی با ضریب  ۳، اقتصاد با ضریب ۲، زبان و ادبیات فارسی با ضریب ۲، زبان عربی با ضـریب ۱، تـاریخ و جغرافیا با ضریب ۱، علوم اجتماعی با ضریب ۳، فلسفه و منطق با ضریب ۲ و روانشناسی با ضریب ۳

تذکر مهم: برای دانش آموزان و فارغ التحصیلان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید آموزش متوسطه رشته علوم و معارف اسلامی، کد گواهینامه پیش دانشگاهی ۱۸ (برابر جدول شماره ۱۱ دفترچه کنکور ۹۶)، نمره درس اصول عقاید و فقه با ضریب ۳ برای رشته های متناسب با نوع گواهینامه مربوطه با تأثیر مثبت در نظر گرفته می شود.

خلاصه جدول زیرگروه های آزمایشی گروه آزمایشی هنر  

زیرگروهمواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها (رشته ها در دفترچه کنکور درج شده است)
۱

درک عمومی هنر با ضریب ۴، درک عمومی ریاضی – فیزیک با ضریب ۱، ترسیم فنی با ضـریب ۱، خلاقیـتتصویری و تجسمی با ضریب ۴، خلاقیت نمایشی با ضریب ۱، خلاقیت موسیقی با ضریب ۱ و خواص مواد با ضریب ۱

۲

درک عمومی هنر با ضریب ۳، درک عمومی ریاضی – فیزیک با ضریب ۳، ترسیم فنی با ضـریب ۲، خلاقیـتتصویری و تجسمی با ضریب ۴، خلاقیت نمایشی با ضریب ۱، خلاقیت موسیقی با ضریب ۱ و خواص مواد با ضریب ۱

۳

درک عمومی هنر با ضریب ۳، درک عمومی ریاضی – فیزیک با ضریب ۱، ترسیم فنی با ضـریب ۲، خلاقیـتتصویری و تجسمی با ضریب ۲، خلاقیت نمایشی با ضریب ۱، خلاقیت موسیقی با ضریب ۱ و خواص مواد با ضریب ۱

۴درک عمومی هنر با ضریب ۳، درک عمومی ریاضی – فیزیک با ضریب ۱، ترسیم فنی با ضـریب ۱، خلاقیـتتصویری و تجسمی با ضریب ۲، خلاقیت نمایشی با ضریب ۴، خلاقیت موسیقی با ضریب ۴ و خواص مواد با ضریب ۱
۵درک عمومی هنر با ضریب ۳، درک عمومی ریاضی – فیزیک با ضریب ۱، ترسیم فنی با ضـریب ۱، خلاقیـتتصویری و تجسمی با ضریب ۱، خلاقیت نمایشی با ضریب ۱، خلاقیت موسیقی با ضریب ۴ و خواص مواد با ضریب ۱

* پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی آموزش ارتباط تصویری، ارتباط تصویری، طراحی پارچه، طراحی صحنه، طراحی لباس، عکاسی، کاردانی هنرهای تجسمی، کتابت و نگارگری، مجسمه سازی و نقاشی (از زیرگروه یک)، طراحی صـنعتی (از زیرگـروه دو)، ادبیـات نمایشـی، بـازیگری و نمایش عروسکی (از زیرگروه چهار)، آهنگسازی، نوازندگی موسیقی ایرانی و نوازندگی موسیقی جهانی (از زیرگروه پنج) در آزمون سراسری سال ۹۶ به صورت متمرکز و با شرایط خاص صورت می پذیرد.

داوطلبان علاقهمند به این رشته ها باید به توضیحات تذکر مهـم ذیل بند ۸ از بخش مراحل آزمون (روش پذیرش دانشجو) دفترچه راهنما توجه کنند.

خلاصه جدول زیرگروه های آزمایشی گروه آزمایشی زبان خارجی

زیرگروهمواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها (رشته ها در دفترچه کنکور درج شده است)
۱

زبان و ادبیات فارسی با ضریب ۴، زبان عربی با ضریب ۲، فرهنگ و معارف اسلامی با ضریب ۳، زبان خارجی با ضریب ۲، زبان تخصصی انگلیسی با ضریب ۴

۲

زبان و ادبیات فارسی با ضریب ۴، زبان عربی با ضریب ۲، فرهنگ و معارف اسلامی با ضریب ۳، زبان خارجی آلمانی با ضریب ۲، زبان تخصصی آلمانی با ضریب ۴

۳

زبان و ادبیات فارسی با ضریب ۴، زبان عربی با ضریب ۲، فرهنگ و معارف اسلامی با ضریب ۳، زبان خارجی فرانسه با ضریب ۲، زبان تخصصی فرانسه با ضریب ۴

۴زبان و ادبیات فارسی با ضریب ۴، زبان عربی با ضریب ۲، فرهنگ و معارف اسلامی با ضریب ۳، زبان خارجی با ضریب ۴

منابع آزمونهای اختصاصی گروههای آزمایشی

گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی:

از تمامی شرکت کنندگان فارغ التحصیل و دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید آموزش متوسـطه و همچنـین کلیـه فـارغ التحصـیلان نظام قدیم آموزش متوسطه این گروه آزمایشی دروس ریاضیات، فیزیک و شیمی در حـدود اطلاعـات علمـی کتـب دوره پـیش دانشـگاهی و سالهای سوم و دوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک نظام جدید سالی واحدی آموزش متوسطه امتحان بعمل خواهد آمد.

علاوه بر دروس فوق، در درس فیزیک از کتاب فیزیک ۱ و آزمایشگاه سالی واحدی نیز سؤال طرح خواهد شد.

گروه آزمایشی علوم تجربی:

از تمامی شرکت کنندگان فارغ التحصیل و دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید آموزش متوسـطه و همچنـین کلیـه فـارغ التحصـیلان نظام قدیم آموزش متوسطه این گروه آزمایشی دروس زمین شناسی، ریاضی، زیست شناسی، فیزیک و شیمی در حدود اطلاعات علمـی کتـب دوره پیش دانشگاهی و سالهای سوم و دوم دبیرستان رشته علوم تجربی نظام جدید سالی واحدی آموزش متوسطه امتحان بعمل خواهد آمد.

سؤالات درس زمین شناسی منحصراً از کتب دوره پیش دانشگاهی و سال سوم طرح خواهد شد. علاوه بر دروس فوق، در درس فیزیک از کتاب فیزیک  ۱و آزمایشگاه سالی واحدی نیز سؤال طرح خواهد شد.

منحصراً برای دارندگان دیپلم بهیاری که به حرفه بهیاری نیز اشتغال دارند، برای استفاده از سـهمیه بهیاران در رشته پرستاری، درس بهیاری شامل دروس مراقبت های بهیاری (دستگاه گوارش، دستگاه عضلانی، اسکلتی، پوست، دسـتگاه تولیـد مثل، دستگاه ادراری، بیماریهـای گـوش و حلـق و بینـی و چشـم، دسـتگاه قلـب و عـروق و خـون و دسـتگاه تـنفس)، تغذیـه و رژیم های درمانی، زیست شناسی اختصاصی، بهداشت روانی، بهداشت عمومی، اخلاق و مقررات بهیاری و فن بهیاری عـلاوه بـر دروس اختصاصی فوق پیش بینی شده است.

گروه آزمایشی علوم انسانی:

از تمامی شرکت کنندگان فارغ التحصیل و دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید آموزش متوسـطه و همچنـین کلیـه فـارغ التحصـیلان نظام قدیم آموزش متوسطه این گروه آزمایشی دروس ریاضی، اقتصاد، زبان و ادبیات فارسی، زبان عربی، تاریخ و جغرافیا، علوم اجتماعی، فلسـفه و منطق و همچنین روانشناسی در حدود اطلاعات علمی کتب مشخص شده رشته ادبیات و علوم انسـانی نظـام جدیـد سـالی واحـدی آمـوزش متوسطه امتحان بعمل خواهد آمد.

تبصره- ریاضیات (کتب پیشدانشگاهی و سالهای سوم، دوم و اول)، اقتصاد (کتاب سال دوم)، زبـان و ادبیـات فارسـی (کتـب پـیش دانشـگاهی و سالهای سوم و دوم)، زبان عربی (کتب پیش دانشگاهی و سالهای سوم و دوم)، تاریخ و جغرافیا (کتـب پـیش دانشـگاهی و سـالهـای سـوم و دوم)، علوم اجتماعی (کتب پیش دانشگاهی، سالهای دوم و سوم)، فلسفه و منطق (فلسفه براساس کتب پیش دانشـگاهی و سـال سـوم و منطـق براساس کتاب سال سوم) و روانشناسی (کتاب سال سوم).

منحصراً برای دانش آموزان و فارغ التحصیلان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید آموزش متوسطه رشته علوم و معارف اسلامی، کد گواهینامه پیش دانشگاهی ۱۸ (برابر جدول شماره ۱۰ دفترچه کنکور ۹۶)، درس اصول عقاید و فقه در سطح اطلاعات علمی دارندگان گواهینامه دوره پیش دانشگاهی رشته مذکور، علاوه بر دروس اختصاصی فوق پـیش بینـی شـده است.

گروه آزمایشی هنر:

از تمامی شرکت کنندگان فارغ التحصیل و دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید آموزش متوسـطه و همچنـین کلیـه فـارغ التحصـیلان نظام قدیم آموزش متوسطه این گروه آزمایشی بر اساس اطلاعات و درک عمومی هنر برای شناسایی استعداد و توانائی های هنری امتحان بعمل خواهد آمد.

از شرکت کنندگان اعم از داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم آموزش متوسطه این گروه آزمایشی بر اساس اطلاعات و درک عمومی هنر بـرای شناسایی استعداد و تواناییهای هنری، آزمونهای درک عمومی هنر، درک عمومی ریاضی- فیزیک، ترسیم فنی، خلاقیت تصـویری و تجسـمی، خلاقیت نمایشی، خلاقیت موسیقی و خواص مواد امتحان بعمل خواهد آمد.

بخشی از سؤالهای تخصصی گروه آزمایشی هنر از کتابهای کارگاه هنر کد ۱ و ۲، سیر هنـر در تـاریخ کد ۱ و ۲، انسان، فضا، طراحی، آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران، مبانی هنرهای تجسمی، طراحی کد ۱و ۲، آشنایی با بناهای تاریخی، خـط در گرافیک، ترسیم فنی و نقشه کشی، کارگـاه نقاشـی، عکاسـی، طراحی اندام و لباس، کارگاه طراحی نقوش سنتی، حجم سازی، آشنایی با صنایع دسـتی ایران و مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی طراحی خواهد شد.

گروه آزمایشی زبانهای خارجی:

از شرکت کنندگان اعم از داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم آموزش متوسطه این گروه آزمایشی که زبان خـارجی امتحـانی آنـان انگلیسـی، آلمانی و یا فرانسه است از درس زبان خارجی تخصصی با ضریب ۴ امتحان بعمل خواهد آمد.

پاسخ دهید

7 نظر

df  ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ - ۱۶:۱۸:۳۳

سیزدهم : 5wst21k8k

manicure  ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۰:۵۸:۵۸

Excellent items from you, man. I have take into accout your stuff previous to and you're simply too fantastic. I really like what you've got right here, certainly like what you're saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you continue to care for to keep it wise. I cant wait to learn far more from you. That is really a great site.

manicure  ۱۳۹۶/۰۱/۲۲ - ۱۳:۲۷:۱۴

I'd like to find out more? I'd love to find out some additional information.

BHW  ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ - ۲۱:۳۹:۰۶

I'm impressed, I must say. Rarely do I come across a blog that's both educative and engaging, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The problem is something that too few people are speaking intelligently about. I am very happy I stumbled across this during my search for something regarding this.

manicure  ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ - ۰۲:۳۱:۲۸

Hi, I do believe this is an excellent website. I stumbledupon it ;) I may return yet again since i have book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.

manicure  ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ - ۱۷:۲۸:۱۸

My brother suggested I would possibly like this website. He used to be totally right. This put up actually made my day. You cann't imagine just how much time I had spent for this info! Thank you!

How much can you grow from stretching?  ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ - ۱۸:۴۰:۰۷

Its such as you read my thoughts! You seem to know so much about this, like you wrote the guide in it or something. I believe that you can do with some % to pressure the message home a little bit, but instead of that, that is excellent blog. A great read. I will definitely be back.