تبلیغات

دانلود کتاب Facts and Figures

دانلود کتاب FACTS AND FIGURES در این پست نسخه ی چهارم از کتاب FACTS AND FIGURES را دانلود خواهید کرد. این کتاب برای آن دسته از زبان آموزانی که دانش زبان سطح پایین دارند و سعی در ارتقا دانش واژگان و مهارت Reading خود هستند بسیار مفید است. در این کتاب مه...

ادامه ی مطلب ...
اصطلاح آمریکایی Get Out Of Here

اصطلاح آمریکایی Get Out Of Here

[english in a minute اصطلاح آمریکایی Get Out Of Here] مجموعه ENGLISH IN A MINUTE  به آموزش انگلیسی روزمره آمریکایی در قالب ویدیوهای کوتاه 1 دقیقه ای پرداخته است . در این پست با اصطلاح آمریکایی Get Out Of Here ؛ کاربرد و مفهوم آن آشنا خواهید شد.

ادامه ی مطلب ...
اصطلاح آمریکایی Get Cold Feet

اصطلاح آمریکایی Get Cold Feet

[english in a minute اصطلاح آمریکایی Get Cold Feet] مجموعه ENGLISH IN A MINUTE  به آموزش انگلیسی روزمره آمریکایی در قالب ویدیوهای کوتاه 1 دقیقه ای پرداخته است . در این پست با اصطلاح آمریکایی Get Cold Feet ؛ کاربرد و مفهوم آن آشنا خواهید شد.

ادامه ی مطلب ...