تبلیغات

اصطلاح آمریکایی Dime a Dozen

اصطلاح آمریکایی Dime a Dozen

[english in a minute اصطلاح آمریکایی Dime a Dozen] مجموعه ENGLISH IN A MINUTE  به آموزش انگلیسی روزمره آمریکایی در قالب ویدیوهای کوتاه 1 دقیقه ای پرداخته است . در این پست با اصطلاح آمریکایی Dime a Dozen ؛ کاربرد و مفهوم آن آشنا خواهید شد.

ادامه ی مطلب ...
مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 13

مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 13

[Dialogue learning english conversation مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 13] مجموعه تصویری آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ را به مرور برای شما قرارمیدهیم . این مجموعه متفاوت از آنچه به نام مجموعه دیالوگ از شبکه آموزش پخش می شد می باشد .مجموعه پیش رواز سط...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 9)

50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 9)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا 9)] بخش دوم از مجموعه آموزش لهجه آمریکایی به 15 قانون لهجه آمریکایی در مورد حروف بی صدا پرداخته است. همانطور که قبلا گفته شد این مجموعه یکی از موثرترین و کاربردی ترین مجموعه های...

ادامه ی مطلب ...
اصطلاح آمریکایی Dime a Dozen

اصطلاح آمریکایی Dime a Dozen

[english in a minute اصطلاح آمریکایی Dime a Dozen] مجموعه ENGLISH IN A MINUTE  به آموزش انگلیسی روزمره آمریکایی در قالب ویدیوهای کوتاه 1 دقیقه ای پرداخته است . در این پست با اصطلاح آمریکایی Dime a Dozen ؛ کاربرد و مفهوم آن آشنا خواهید شد.

ادامه ی مطلب ...
اصطلاح آمریکایی Go With The Flow

اصطلاح آمریکایی Go With The Flow

[english in a minute اصطلاح آمریکایی Go With The Flow] مجموعه ENGLISH IN A MINUTE  به آموزش انگلیسی روزمره آمریکایی در قالب ویدیوهای کوتاه 1 دقیقه ای پرداخته است . در این پست با اصطلاح آمریکایی Go With The Flow ؛ کاربرد و مفهوم آن آشنا خواهید شد.

ادامه ی مطلب ...