تبلیغات

اصطلاح آمریکایی An Arm and a Leg

اصطلاح آمریکایی An Arm and a Leg

[english in a minute اصطلاح آمریکایی An Arm and a Leg] مجموعه ENGLISH IN A MINUTE  به آموزش انگلیسی روزمره آمریکایی در قالب ویدیوهای کوتاه 1 دقیقه ای پرداخته است . در این پست با اصطلاح آمریکایی An Arm and a Leg؛ کاربرد و مفهوم آن آشنا خواهید شد.

ادامه ی مطلب ...
اصطلاح آمریکایی Break a Leg

اصطلاح آمریکایی Break a Leg

[english in a minute اصطلاح آمریکایی Break a Leg] مجموعه ENGLISH IN A MINUTE  به آموزش انگلیسی روزمره آمریکایی در قالب ویدیوهای کوتاه 1 دقیقه ای پرداخته است . در این پست با اصطلاح آمریکایی Break a Leg ؛ کاربرد و مفهوم آن آشنا خواهید شد.

ادامه ی مطلب ...
فهرست اسامی جمع بی قاعده - List of English Irregular Nouns

فهرست اسامی جمع بی قاعده - List of English Irregular Nouns

  فهرست اسامی جمع بی قاعده می دونیم که برخی از اسامی مفرد از قاعده s یا es گرفتن برای جمع کردن پیروی نمیکنن و اسم جمع این اسامی بی قاعده است و باید آنها رو بلد باشیم. مثل sheep که جمعش میشه همون sheep  از آنجایی که خیلی از من سوال میشه ، لیست کامل مفرد...

ادامه ی مطلب ...
اصطلاح آمریکایی Breath of Fresh Air

اصطلاح آمریکایی Breath of Fresh Air

[english in a minute اصطلاح آمریکایی Breath of Fresh Air] مجموعه ENGLISH IN A MINUTE  به آموزش انگلیسی روزمره آمریکایی در قالب ویدیوهای کوتاه 1 دقیقه ای پرداخته است . در این پست با اصطلاح آمریکایی Breath of Fresh Air؛ کاربرد و مفهوم آن آشنا خواهید شد.

ادامه ی مطلب ...
دانلود Reading Success Mini-Books: Word Families

دانلود Reading Success Mini-Books: Word Families

دانلود READING SUCCESS MINI-BOOKS: WORD FAMILIES کتاب Reading Success Mini-Books: Word Families حاوی روش های ساده و جذابی است که زبان آموزان خردسال کمک می کند لغات را یاد بگیرند. زبان آموزان خردسال با کامل کردن این 20 کتابچه کملات مفیدی را در زبان انگل...

ادامه ی مطلب ...
اصطلاح آمریکایی Call It A Day

اصطلاح آمریکایی Call It A Day

[english in a minute اصطلاح آمریکایی Call It A Day] مجموعه ENGLISH IN A MINUTE  به آموزش انگلیسی روزمره آمریکایی در قالب ویدیوهای کوتاه 1 دقیقه ای پرداخته است . در این پست با اصطلاح آمریکایی Call It A Day ؛ کاربرد و مفهوم آن آشنا خواهید شد.

ادامه ی مطلب ...