تبلیغات

آموزش ویدیویی زبان انگلیسی - قسمت سیزدهم

آموزش ویدیویی زبان انگلیسی - قسمت سیزدهم

  در سیزدهمین قسمت از مجموعه ی دیالوگ با یک واژه ی جدید آشنا می شویم که کاربرد زیادی دارد، I would like این برنامه را ببینید تا با کاربرد آن بیشتر آشنا شوید..

ادامه ی مطلب ...
آموزش ویدیویی زبان انگلیسی-قسمت دهم

آموزش ویدیویی زبان انگلیسی-قسمت دهم

  در دهمین قسمت از مجموعه ی دیالوگ ضمن یادگیری کلمات تازه،با چگونگی گفتگو بیشتر آشنا می شویم و سوال کردن و پاسخ دادن در مورد مالکیت اشیا را مورد توجه قرار می دهیم ...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 12)

50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 12)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا 12)] بخش دوم از مجموعه آموزش لهجه آمریکایی به 15 قانون لهجه آمریکایی در مورد حروف بی صدا پرداخته است. همانطور که قبلا گفته شد این مجموعه یکی از موثرترین و کاربردی ترین مجموعه ها...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 11)

50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 11)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا 11)] بخش دوم از مجموعه آموزش لهجه آمریکایی به 15 قانون لهجه آمریکایی در مورد حروف بی صدا پرداخته است. همانطور که قبلا گفته شد این مجموعه یکی از موثرترین و کاربردی ترین مجموعه ها...

ادامه ی مطلب ...
تلفظ لغت Fortitude

تلفظ لغت Fortitude

[Post Pic تلفظ لغت Fortitude] تلفظ لغت Fortitude داشتن دایره ی لغات وسیع یکی از زمینه های دانش زبان هر فرد است. به همین دلیل تصمیم داریم که در پست های سایت به آموزش لغات توجه شایانی داشته باشیم. در این پست تلفظ لغت FORTITUDE را فرا خواهید گرفت. ویدئوی ...

ادامه ی مطلب ...
تلفظ لغت Grotesque

تلفظ لغت Grotesque

[Post Pic تلفظ لغت Grotesque] تلفظ لغت Grotesque داشتن دایره ی لغات وسیع یکی از زمینه های دانش زبان هر فرد است. به همین دلیل تصمیم داریم که در پست های سایت به آموزش لغات توجه شایانی داشته باشیم. در این پست تلفظ لغت GROTESQUE را فرا خواهید گرفت. ویدئوی ...

ادامه ی مطلب ...
آموزش ویدیویی زبان انگلیسی - قسنت هشتم

آموزش ویدیویی زبان انگلیسی - قسنت هشتم

  در این قسمت از مجموعه ی دیالوگ با معانی واژه های usually-always-sometimes و نحوه ی کاربرد آنها در جمله آشنا می شویم و چند مورد از کاربرد فعل get را یاد می...

ادامه ی مطلب ...