50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 2)

50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 2)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا 2)] بخش دوم از مجموعه آموزش لهجه آمریکایی به 15 قانون لهجه آمریکایی در مورد حروف بی صدا پرداخته است. همانطور که قبلا گفته شد این مجموعه یکی از موثرترین و کاربردی ترین مجموعه های...

دانلود کتاب 101 اصطلاح آمریکایی

دانلود کتاب 101 اصطلاح آمریکایی

[american idioms copy دانلود کتاب 101 اصطلاح آمریکایی] کتاب 101 اصطلاح آمریکایی یکی از بهترین کتابها برای آموزش اصطلاحات آمریکایی است. در هر صفحه ی اصطلاح مورد نظر با تصویر جذاب آموزش داده می شود. معنی اصطلاح در قالب یک داستان کوتاه برای شما روشن می شو...

دانلود Speaking Time 1

دانلود Speaking Time 1

[st1 دانلود Speaking Time 1] کتاب های سه سطحی Speaking Time برای زبان آموزان سطح elementary  طراحی شده است. تمرین های این کتاب به زبان آموزان سطح elementary  کمک میکند که مهارت Speaking خود را بهبود ببخشند. تمرین های Listening کتاب به زبان آموزان کمک م...