دانلود Speaking Time 2

دانلود Speaking Time 2

[st2 دانلود Speaking Time 2] کتاب های سه سطحی Speaking Time برای زبان آموزان سطح elementary  طراحی شده است. تمرین های این کتاب به زبان آموزان سطح elementary  کمک میکند که مهارت Speaking خود را بهبود ببخشند. تمرین های Listening کتاب به زبان آموزان کمک م...

آموزش فرانسوی در 24 ساعت

آموزش فرانسوی در 24 ساعت

[countdow to french آموزش فرانسوی در 24 ساعت] با این کتاب می توانید زبان زیبای فرانسوی را هر چه راحتتر یاد بگیرید. راهکار این کتاب برای آموزش فرانسوی یک راهکار Communicative ست. بعد از زمان کمی مطالعه خواهید دید که چقدر جالب و راحت می توانید فرانسوی را...