تبلیغات

کادپاد 78 – عبارات مفید نوشتارهای علمی – قسمت چهارم

کادپاد 78 – عبارات مفید نوشتارهای علمی – قسمت چهارم

در قسمت هفتاد و هشتم از کادپاد قصد داریم بحثمان در رابطه با عبارت های مفید نوشتارهای علمی به زبان انگلیسی را ادامه بدهیم. همانطور که قبلاً گفته شد، در نوشتارهای علمی استفاده کردن از عبارتهای مشخصی می تواند زبان نوشته ی شما را دگرگون کند. چه بسا نوشتاره...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 77 – عبارات مفید نوشتارهای علمی – قسمت سوم

کادپاد 77 – عبارات مفید نوشتارهای علمی – قسمت سوم

در قسمت هفتاد و هفتم از کادپاد قصد داریم بحثمان در رابطه با عبارت های مفید نوشتارهای علمی به زبان انگلیسی را ادامه بدهیم. همانطور که قبلاً گفته شد، در نوشتارهای علمی استفاده کردن از عبارتهای مشخصی می تواند زبان نوشته ی شما را دگرگون کند. چه بسا نوشتاره...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 76 – عبارات مفید نوشتارهای علمی – قسمت دوم

کادپاد 76 – عبارات مفید نوشتارهای علمی – قسمت دوم

در قسمت هفتاد و ششم از کادپاد قصد داریم بحثمان در رابطه با عبارت های مفید نوشتارهای علمی به زبان انگلیسی را ادامه بدهیم. همانطور که قبلاً گفته شد، در نوشتارهای علمی استفاده کردن از عبارتهای مشخصی می تواند زبان نوشته ی شما را دگرگون کند. چه بسا نوشتارها...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 75 – عبارات مفید نوشتارهای علمی – قسمت اول

کادپاد 75 – عبارات مفید نوشتارهای علمی – قسمت اول

در قسمت هفتاد و پنجم و قسمت های بعدی از کادپاد قصد داریم در رابطه با عبارت های مفید نوشتارهای علمی به زبان انگلیسی صحبت کنیم. در نوشتارهای علمی استفاده کردن از عبارتهای مشخصی می تواند زبان نوشته ی شما را دگرگون کند. چه بسا نوشتارهایی که به دلیل عدم است...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 74 – تفاوت Fewer و Less در انگلیسی

کادپاد 74 – تفاوت Fewer و Less در انگلیسی

در قسمت هفتاد و چهارم از کادپاد قصد داریم در رابطه با تفاوت FEWER و LESS صحبت کنیم. همانطور که ممکن است بدانید، هر دوی این کلمات برای مقایسه کردن مقدار یا تعداد دو چیز با هم استفاده می شوند. نکات متفاوتی در مورد نحوه ی استفاده ی درست از آنها وجود دارد ...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 73 – تفاوت A little و A few در انگلیسی

کادپاد 73 – تفاوت A little و A few در انگلیسی

در قسمت هفتاد و سوم از کادپاد قصد داریم در رابطه با تفاوت دو لغت A few و A little صحبت کنیم. هر دوی این کلمات برای نشان دادن مقدار یا تعداد کمی از چیزی می باشند. اما تمام بحث به این موضوع خلاصه نمی شود. نکاتی متفاوتی در مورد استفاده ی درست از آنها وجود...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 72 – تفاوت Much و Many در انگلیسی – قسمت دوم

کادپاد 72 – تفاوت Much و Many در انگلیسی – قسمت دوم

در قسمت هفتاد و یک از کادپاد قصد داریم در رابطه با دو کلمه ی MUCH و MANY در زبان انگلیسی صحبت کردیم. همانطور که ممکن است بدانید، این دو کلمه برای صحبت کردن در رابطه با مقدار و یا تعداد چیزی مورد استفاده قرار می گیرند. نکات متفاوتی در مورد استفاده ی درس...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 71 – تفاوت Much و Many در انگلیسی – قسمت اول

کادپاد 71 – تفاوت Much و Many در انگلیسی – قسمت اول

در قسمت هفتاد و یک از کادپاد قصد داریم در رابطه با دو کلمه ی MUCH و MANY در زبان انگلیسی صحبت کنیم. همانطور که ممکن است بدانید، این دو کلمه برای صحبت کردن در رابطه با مقدار و یا تعداد چیزی مورد استفاده قرار می گیرند. نکات متفاوتی در مورد استفاده ی درست...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 70 – تفاوت Some و Any در انگلیسی

کادپاد 70 – تفاوت Some و Any در انگلیسی

در قسمت هفتادم از کادپاد قصد داریم در رابطه با تفاوت Some و Any در زبان انگلیسی صحبت کنیم. این دو کلمه اغلب توسط زبان آموزان اشتباه به کار برده می شوند. شباهت ها و تفاوت های کلمات Some و Any و نکاتی که در رابطه با استفاده ی درست از آنها وجود دارد اغلب ...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 69 – Reported Speech – نقل قول کردن

کادپاد 69 – Reported Speech – نقل قول کردن

[کادپاد 48 - کلمات گیج کننده - KadPod Episode: 48] در قسمت شصت و نهم قصد داریم در رابطه با REPORTED SPEECH یا نقل قول کردن صحبت کنیم. نقل قول کردن در زبان انگلیسی بسیار پرکاربرد است. زمانی که قصد دارید حرفی که کسی به شما زده رو برای نفر سومی تعریف کنید...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 68 – زمان Past Perfect Continuous

کادپاد 68 – زمان Past Perfect Continuous

* [کادپاد 48 - کلمات گیج کننده - KadPod Episode: 48] در قسمت شصت و هشتم قصد داریم در رابطه با زمان PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE یا همان گذشته ی کامل استمراری صحبت کنیم. زمان PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE یکی از زمان هایی ست که اغلب زبان آموزان با آن م...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 67 – 10 تکنیک برای یادگیری واژگان

کادپاد 67 – 10 تکنیک برای یادگیری واژگان

[کادپاد 48 - کلمات گیج کننده - KadPod Episode: 48] در قسمت شصت و هفتم از کادپاد به معرفی و صحبت در رابطه با ده نکته و تکنیک مناسب برای یادگیری واژگان انگلیسی می پردازیم. یادگیری لغات یک موضوع بسیار مهم در یادگیری زبان انگلیسی و به طور خاص برای زبان آمو...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 65 – کاربرد Let – قسمت دوم

کادپاد 65 – کاربرد Let – قسمت دوم

[کادپاد 48 - کلمات گیج کننده - KadPod Episode: 48] در قسمت شصت و پنجم از کادپاد به ادامه ی صحبت در مورد فعل Let می پردازیم. در این قسمت عبارت های پرکاربردی که با فعل let وجود دارند را بررسی می کنیم و با مثال های متعددی آنها را یاد میگیریم. برای دانلود ...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 64 – کاربرد Let – قسمت اول

کادپاد 64 – کاربرد Let – قسمت اول

[کادپاد 48 - کلمات گیج کننده - KadPod Episode: 48] در قسمت شصت و چهارم از کادپاد به صحبت در مورد فعل Let می پردازیم. در ساده ترین کاربرد این کلمه به معنی “اجازه دادن” است. ولی کاربردهای جالب و وسیع دیگر این فعل باعث شد که تصمیم بگیریم چند قسمت از کادپا...

ادامه ی مطلب ...