تبلیغات

کادپاد 70 – تفاوت Some و Any در انگلیسی

کادپاد 70 – تفاوت Some و Any در انگلیسی

در قسمت هفتادم از کادپاد قصد داریم در رابطه با تفاوت Some و Any در زبان انگلیسی صحبت کنیم. این دو کلمه اغلب توسط زبان آموزان اشتباه به کار برده می شوند. شباهت ها و تفاوت های کلمات Some و Any و نکاتی که در رابطه با استفاده ی درست از آنها وجود دارد اغلب ...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 69 – Reported Speech – نقل قول کردن

کادپاد 69 – Reported Speech – نقل قول کردن

[کادپاد 48 - کلمات گیج کننده - KadPod Episode: 48] در قسمت شصت و نهم قصد داریم در رابطه با REPORTED SPEECH یا نقل قول کردن صحبت کنیم. نقل قول کردن در زبان انگلیسی بسیار پرکاربرد است. زمانی که قصد دارید حرفی که کسی به شما زده رو برای نفر سومی تعریف کنید...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 68 – زمان Past Perfect Continuous

کادپاد 68 – زمان Past Perfect Continuous

* [کادپاد 48 - کلمات گیج کننده - KadPod Episode: 48] در قسمت شصت و هشتم قصد داریم در رابطه با زمان PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE یا همان گذشته ی کامل استمراری صحبت کنیم. زمان PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE یکی از زمان هایی ست که اغلب زبان آموزان با آن م...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 67 – 10 تکنیک برای یادگیری واژگان

کادپاد 67 – 10 تکنیک برای یادگیری واژگان

[کادپاد 48 - کلمات گیج کننده - KadPod Episode: 48] در قسمت شصت و هفتم از کادپاد به معرفی و صحبت در رابطه با ده نکته و تکنیک مناسب برای یادگیری واژگان انگلیسی می پردازیم. یادگیری لغات یک موضوع بسیار مهم در یادگیری زبان انگلیسی و به طور خاص برای زبان آمو...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 65 – کاربرد Let – قسمت دوم

کادپاد 65 – کاربرد Let – قسمت دوم

[کادپاد 48 - کلمات گیج کننده - KadPod Episode: 48] در قسمت شصت و پنجم از کادپاد به ادامه ی صحبت در مورد فعل Let می پردازیم. در این قسمت عبارت های پرکاربردی که با فعل let وجود دارند را بررسی می کنیم و با مثال های متعددی آنها را یاد میگیریم. برای دانلود ...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 64 – کاربرد Let – قسمت اول

کادپاد 64 – کاربرد Let – قسمت اول

[کادپاد 48 - کلمات گیج کننده - KadPod Episode: 48] در قسمت شصت و چهارم از کادپاد به صحبت در مورد فعل Let می پردازیم. در ساده ترین کاربرد این کلمه به معنی “اجازه دادن” است. ولی کاربردهای جالب و وسیع دیگر این فعل باعث شد که تصمیم بگیریم چند قسمت از کادپا...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 63 – کاربرد Suppose – قسمت دوم

کادپاد 63 – کاربرد Suppose – قسمت دوم

[کادپاد 48 - کلمات گیج کننده - KadPod Episode: 48] در قسمت شصت و سوم به ادامه ی بحثمان در مورد کاربرد فعل Suppose صحبت می کنیم. برای این فعل کاربردهای زیادی وجود دارد به همین دلیل بحث را در دو قسمت دنبال می کنیم. در قسمت قبلی، یعنی قسمت 62 هم در مورد ا...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 62 – کاربرد Suppose – قسمت اول

کادپاد 62 – کاربرد Suppose – قسمت اول

[کادپاد 48 - کلمات گیج کننده - KadPod Episode: 48] در قسمت شصت و دوم و در هفته ی آینده در قسمت شصت و سوم در مورد کاربرد فعل Suppose صحبت می کنیم. برای این فعل کاربردهای زیادی وجود دارد به همین دلیل بحث را در دو قسمت دنبال می کنیم. برای دانلود فایل صوتی...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 61 – کاربرد فعل Shall

کادپاد 61 – کاربرد فعل Shall

[کادپاد 48 - کلمات گیج کننده - KadPod Episode: 48] در قسمت شصت و یکم از کادپاد به کاربرد فعل Shall می پردازیم. فعل Shall اغلب مورد بی توجهی قرار گرفته و کاربردهای کم و خاصی دارد. خصوصا در انگلیسی امریکایی، که جز یکی دو کاربرد خاص، دیگر از آن استفاده نم...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 60 – ساختار Had Better

کادپاد 60 – ساختار Had Better

[کادپاد 48 - کلمات گیج کننده - KadPod Episode: 48] در قسمت شصتم از کادپاد به ساختار Had Better می پردازیم. این ساختار برای دادن توصیه و نصیحت در انگلیسی به کار برده میشود. شباهت هایی بین این ساختار و Should وجود دارد. البته این دو ساختار تفاوت هایی نیز...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 59 – ساختار Should Have

کادپاد 59 – ساختار Should Have

[کادپاد 48 - کلمات گیج کننده - KadPod Episode: 48] در قسمت پنجاه و نهم از کادپاد به ساختار should have می پردازیم. این ساختار که بسیار پرکاربرد نیز هست بصورت کلی برای صحبت کردن در مورد اتفاقی ست که در گذشته افتاده و بهتر بود که نمیفتاد و یا برعکس. اتفا...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 58 – ساختار Causative

کادپاد 58 – ساختار Causative

[kadpod cover کادپاد 58 – ساختار Causative] در قسمت پنجاه و هشتم از کادپاد به بحث ساختارهای Causative در زبان انگلیسی می پردازیم. ساختاری که بسیار مفید و پرکاربرد است. برای مثال I will have my hair cut و یا We had the roof repaired مثالهایی از ساختار C...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 57 – سوال ریدینگ ایلتس 2 – KadPod Episod

کادپاد 57 – سوال ریدینگ ایلتس 2 – KadPod Episod

[kadpod cover کادپاد 57 – سوال ریدینگ ایلتس 2 – KadPod Episod] در قسمت پنجاه و هفتم از کادپاد بحث مربوط به قسمت پنجاه و ششم را ادامه می دهیم. در این قسمت به نحوه ی حل کردن سوالات Summary Completion می پردازیم و راهکار جواب دادن به این نوع سوالات را با ...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 56 – سوال ریدینگ ایلتس 1 – KadPod Episode

کادپاد 56 – سوال ریدینگ ایلتس 1 – KadPod Episode

* [kadpod cover کادپاد 56 – سوال ریدینگ ایلتس 1 – KadPod Episode] در قسمت پنجاه و ششم از کادپاد به بحث مربوط به ماژول Reading آزمون IELTS می پردازیم. در این قسمت به نحوه ی حل کردن سوالات Summary Completion می پردازیم و راهکار جواب دادن به این نوع سوالا...

ادامه ی مطلب ...