تبلیغات

Vocabulary Explorations Level A (Book + Teacher’s Guide)

Vocabulary Explorations Level A (Book + Teacher’s Guide)

  [Vocabulary Explorations Level A (Vocabulary Explorations Level A (Book + Teachers Guide] VOCABULARY EXPLORATIONS یک مجموعه سه سطحی تحقیق محور و بسیار سودمند بوده که با هدف افزایش دانش لغات انگلیسی بواسطه پژوهش و بررسی لغات ومعانی آنها تدوین شده است ...

ادامه ی مطلب ...
ضرب المثل های انگلیسی

ضرب المثل های انگلیسی

 ضرب المثلها بخش مهمی از فرهنگ و زبان یک ملت را شامل می شوند و اغلب به شکل یک نثر کوتاه بیان می شوند و استفاده از آنها در گفتار و شنیدار موجب جذاب تر شدن آنها می شود.

ادامه ی مطلب ...