تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور تجربی 96

تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور تجربی 96

  [محمد طاهری: تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور تجربی 96] فایل ضمیمه را دریافت کنید:    نویسنده: محمد طاهری (مدرس زبان انگلیسی) فایل های ضمیمه [تحلیل زبان] تحلیل زبان دانلود ...

پاسخ تشریحی زبان عمومی کنکور زبان 96

پاسخ تشریحی زبان عمومی کنکور زبان 96

[مهریار لسانی: پاسخ تشریحی زبان عمومی کنکور زبان 96] در فایل ضمیمه درس زبان انگلیسی عمومی کنکور زبان 96 به صورت تشریحی پاسخ داده شده است. فایل های ضمیمه [پاسخ زبان] پاسخ زبان دانلود ...

پاسخ تشریحی ادبیات کنکور زبان 96

پاسخ تشریحی ادبیات کنکور زبان 96

  [مرتضی منشاری: پاسخ تشریحی ادبیات کنکور زبان 96] مرتضی منشاری: پاسخ تشریحی ادبیات رشته زبان [مرتضی منشاری: پاسخ تشریحی ادبیات کنکور زب...

تحلیل ادبیات فارسی کنکور زبان 96

تحلیل ادبیات فارسی کنکور زبان 96

[حمید اصفهانی: تحلیل ادبیات فارسی کنکور زبان 96] در فایل ضمیمه تحلیل ادبیات کنکور زبان‌های خارجی آمده است... فایل های ضمیمه [تحلیل ادبیات] تحلیل ادبیات دانلود...

تحلیل زبان انگلیسی عمومی کنکور زبان 96

تحلیل زبان انگلیسی عمومی کنکور زبان 96

  [مهریار لسانی: تحلیل زبان انگلیسی عمومی کنکور زبان 96] تحلیل زبان انگلیسی عمومی کنکور زبان 96 در فایل ضمیمه ارائه شده و قابل دسترسی است. فایل های ضمیمه [تحلیل زبان] تحلیل زبان دانلود...

دانلود دفترچه سوالات کنکور 96 - رشته زبان

دانلود دفترچه سوالات کنکور 96 - رشته زبان

  سوالات گروه آزمایشی زبانهای خارجی  (ساعت 20:30 روزجمعه مورخ 1396/4/16) دفترچه عمومیدفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسیدفترچه اختصاصی زبان انگلیسیدفترچه اختصاصی زبان آلمانی و فران...

پاسخ تشریحی زبان تخصصی کنکور زبان 96

پاسخ تشریحی زبان تخصصی کنکور زبان 96

[مهریار لسانی: پاسخ تشریحی زبان تخصصی کنکور زبان 96] در فایل ضمیمه درس زبان انگلیسی تخصصی کنکور زبان 96 به صورت تشریحی پاسخ داده شده است. فایل های ضمیمه [پاسخ زبان تخصصی] پاسخ زبان تخصصی دانلود...

دریافت دفترچه سوالات آزمون سراسری سال 1396

دریافت دفترچه سوالات آزمون سراسری سال 1396

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری سال 1396، به منظور دسترسی هرچه سریعتر داوطلبان به سؤالات گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی ، به اطلاع می رساند، سؤالات هریک از گروههای آزمایشی به شرح ...

دانلود سوالات و کلید آزمون EPT دانشگاه آزاد تیر ماه 95

دانلود سوالات و کلید آزمون EPT دانشگاه آزاد تیر ماه 95

ودجه بندی سوالات آزمون EPT ۱- واژگان شامل ۲۵ سؤال تستی ۲- دستور زبان شامل ۴۰ سؤال تستی ۳- درک مطلب در دو بخش شامل : الف) خواندن و درک متون ۲۰ سؤال تستی ب) درک مطلب متن با کلمات حذف شده (cloze) شامل ۱۵ سؤا...

دریافت دفترچه سوالات آزمون سراسری سال 1395

دریافت دفترچه سوالات آزمون سراسری سال 1395

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری سال 1395، به منظور دسترسی هرچه سریعتر داوطلبان به سؤالات گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی ، به اطلاع می رساند، سؤالات هریک از گروههای آزمایشی به شرح ...