تبلیغات

تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور تجربی 96

تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور تجربی 96

  [محمد طاهری: تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور تجربی 96] فایل ضمیمه را دریافت کنید:    نویسنده: محمد طاهری (مدرس زبان انگلیسی) فایل های ضمیمه [تحلیل زبان] تحلیل زبان دانلود ...

ادامه ی مطلب ...
پاسخ تشریحی زبان عمومی کنکور زبان 96

پاسخ تشریحی زبان عمومی کنکور زبان 96

[مهریار لسانی: پاسخ تشریحی زبان عمومی کنکور زبان 96] در فایل ضمیمه درس زبان انگلیسی عمومی کنکور زبان 96 به صورت تشریحی پاسخ داده شده است. فایل های ضمیمه [پاسخ زبان] پاسخ زبان دانلود ...

ادامه ی مطلب ...
تحلیل ادبیات فارسی کنکور زبان 96

تحلیل ادبیات فارسی کنکور زبان 96

[حمید اصفهانی: تحلیل ادبیات فارسی کنکور زبان 96] در فایل ضمیمه تحلیل ادبیات کنکور زبان‌های خارجی آمده است... فایل های ضمیمه [تحلیل ادبیات] تحلیل ادبیات دانلود...

ادامه ی مطلب ...
تحلیل زبان انگلیسی عمومی کنکور زبان 96

تحلیل زبان انگلیسی عمومی کنکور زبان 96

  [مهریار لسانی: تحلیل زبان انگلیسی عمومی کنکور زبان 96] تحلیل زبان انگلیسی عمومی کنکور زبان 96 در فایل ضمیمه ارائه شده و قابل دسترسی است. فایل های ضمیمه [تحلیل زبان] تحلیل زبان دانلود...

ادامه ی مطلب ...

دانلود دفترچه سوالات کنکور 96 - رشته زبان

  سوالات گروه آزمایشی زبانهای خارجی  (ساعت 20:30 روزجمعه مورخ 1396/4/16) دفترچه عمومیدفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسیدفترچه اختصاصی زبان انگلیسیدفترچه اختصاصی زبان آلمانی و فران...

ادامه ی مطلب ...
پاسخ تشریحی زبان تخصصی کنکور زبان 96

پاسخ تشریحی زبان تخصصی کنکور زبان 96

[مهریار لسانی: پاسخ تشریحی زبان تخصصی کنکور زبان 96] در فایل ضمیمه درس زبان انگلیسی تخصصی کنکور زبان 96 به صورت تشریحی پاسخ داده شده است. فایل های ضمیمه [پاسخ زبان تخصصی] پاسخ زبان تخصصی دانلود...

ادامه ی مطلب ...

دریافت دفترچه سوالات آزمون سراسری سال 1396

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری سال 1396، به منظور دسترسی هرچه سریعتر داوطلبان به سؤالات گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی ، به اطلاع می رساند، سؤالات هریک از گروههای آزمایشی به شرح ...

ادامه ی مطلب ...
دانلود سوالات و کلید آزمون EPT دانشگاه آزاد تیر ماه 95

دانلود سوالات و کلید آزمون EPT دانشگاه آزاد تیر ماه 95

ودجه بندی سوالات آزمون EPT ۱- واژگان شامل ۲۵ سؤال تستی ۲- دستور زبان شامل ۴۰ سؤال تستی ۳- درک مطلب در دو بخش شامل : الف) خواندن و درک متون ۲۰ سؤال تستی ب) درک مطلب متن با کلمات حذف شده (cloze) شامل ۱۵ سؤا...

ادامه ی مطلب ...
دریافت دفترچه سوالات آزمون سراسری سال 1395

دریافت دفترچه سوالات آزمون سراسری سال 1395

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری سال 1395، به منظور دسترسی هرچه سریعتر داوطلبان به سؤالات گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی ، به اطلاع می رساند، سؤالات هریک از گروههای آزمایشی به شرح ...

ادامه ی مطلب ...