تبلیغات

Daily Idioms – شانس خودت رو امتحان کنی

Daily Idioms – شانس خودت رو امتحان کنی

Daily Idioms – شانس خودت رو امتحان کنی SENSIBLE able to use reason, logic and experience to make decisions and judgements; practical.    In English when someone you want to say that someone is sensible you can also say that they have_ common sense_. مع...

ادامه ی مطلب ...
آموزش انگلیسی برای صنعت هوانوردی English For Aviation

آموزش انگلیسی برای صنعت هوانوردی English For Aviation

[English for aviation آموزش انگلیسی برای صنعت هوانوردی English For Aviation] مجموعه آموزش زبان انگلیسی ENGLISH FOR AVIATION از سری مجموعه های آموزش تخصصی زبان انگلیسی برای حوزه های مختلف شغلی یعنی Express English است .این مجموعه  خودآموز یک دوره کوتاه ...

ادامه ی مطلب ...
تقویت مهارت خواندن انگلیسی Proficiency Reading

تقویت مهارت خواندن انگلیسی Proficiency Reading

[PROFICIENCY READING تقویت مهارت خواندن انگلیسی Proficiency Reading] کتابی تمرینی در زمینه تقویت مهارت خواندن انگلیسی Reading و مناسب برای متقاضیان آزمونهای CPE و FCE  کمبریج The Longman Exams Skills series is for students preparing for the First Certi...

ادامه ی مطلب ...
آموزش انگلیسی برای صنعت ساختمان سازی English for Construction 2

آموزش انگلیسی برای صنعت ساختمان سازی English for Construction 2

[English for Construction Level 2 آموزش انگلیسی برای صنعت ساختمان سازی English for Construction 2] مجموعه 2 سطحی آموزش انگلیسی برای صنعت ساختمان سازی ENGLISH FOR CONSTRUCTION که از سری کتابهای Vocational English انتشارات لانگمن می باشد برای تقویت مهارت...

ادامه ی مطلب ...
In the Sky :Read and Discover Level 1

In the Sky :Read and Discover Level 1

[in the sky read and discover level 1 In the Sky :Read and Discover Level 1] سری کتابهای READ AND DISCOVER با هدف تقویت مهارت خواندن Reading و درک مطلب انگلیسی تدوین و ارائه شده و بصورت طبقه بندی شده در اختیار زبان آموزان قرارگرفته شده است . از این مجم...

ادامه ی مطلب ...
All about Islands : Read and Discover Level 5

All about Islands : Read and Discover Level 5

[read and discover 5 all about islands All about Islands : Read and Discover Level 5] سری کتابهای READ AND DISCOVER با هدف تقویت مهارت خواندن Reading و درک مطلب انگلیسی تدوین و ارائه شده و بصورت طبقه بندی شده در اختیار زبان آموزان قرارگرفته شده است . ا...

ادامه ی مطلب ...
مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی Let’s Talk 3

مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی Let’s Talk 3

[lets talk 3 مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی Lets Talk 3] مجموعه LET’S TALK SECOND EDITION یک مجموعه بسیار موفق آموزش مکالمه و تقویت شنیداری انگلیسی آمریکایی بوده که دانش انگلیسی زبان آموزان را از سطح بالای مقدماتی تا بالای متوسطه می رساند . این مجموعه سه ...

ادامه ی مطلب ...