تبلیغات

کنکوری ها: آیا می رسم درس هایم را تمام کنم؟!

کنکوری ها: آیا می رسم درس هایم را تمام کنم؟!

[کنکوری ها: آیا می رسم درس هایم را تمام کنم؟!]  در ایام امتحان ها(این سؤال فقط برای دانش‌آموزان) 281- در ایام امتحان ها چگونه و چه مباحثی را مطالعه خواهید کرد؟ 1) در ایام امتحان ها فقط درس‌های نیم‌سال دوم را مطالعه می‌کنم. 2) در وقت‌های اضافی از همان د...

ادامه ی مطلب ...