تبلیغات

دانلود کتاب های اینترچنج ویرایش چهارم Interchange 4th edition

دانلود کتاب های اینترچنج ویرایش چهارم Interchange 4th edition

مجموعه Interchange که توسط استاد برجسته زبان Professor Jack C. Richards پرفسور جک سی ریچارد نوشته شده است، یکی از بهترین دوره های آموزش زبان انگلیسی در چهار سطح می باشد که در اکثر موسسات آموزش زبان انگلیسی تدریس می شود. پیش از این ویرایش سوم این مجموعه...

ادامه ی مطلب ...
دانلود سطح سه دوره اینترچنج مهندس باقری Interchange 3

دانلود سطح سه دوره اینترچنج مهندس باقری Interchange 3

مجموعه ای که در این پست در اختیار زبان آموزان قرار می گیرد، یکی از روش های بسیار مفید و نوین برای یادگیری زبان انگلیسی است که تا حد امکان زبان آموز را از کتاب و جزوات بی نیاز نموده است. نام این مجموعه INTERCHANGE 3 BY MR.BAGHERI است که در آن، سطح سه (ک...

ادامه ی مطلب ...
Audio Script و پاسخ کتاب کار کتاب interchage 3

Audio Script و پاسخ کتاب کار کتاب interchage 3

مجموعه Interchange که توسط استاد برجسته زبان Professor Jack C. Richards پرفسور جک سی ریچارد نوشته شده است، یکی از بهترین دوره های آموزش زبان انگلیسی در چهار سطح می باشد که در اکثر موسسات آموزش زبان انگلیسی تدریس می شود. پیش از این ویرایش سوم این مجموعه...

ادامه ی مطلب ...
دانلود سطح یک دوره صوتی اینترچنج / Interchange 1

دانلود سطح یک دوره صوتی اینترچنج / Interchange 1

مجموعه ای که در این پست در اختیار زبان آموزان قرار می گیرد، یکی از روش های بسیار مفید و نوین برای یادگیری زبان انگلیسی است که تا حد امکان زبان آموز را از کتاب و جزوات بی نیاز نموده است. نام این مجموعه INTERCHANGE 1 BY MR.BAGHERI است که در آن، سطح یک (ک...

ادامه ی مطلب ...
دانلود سطح مقدماتی دوره صوتی اینترو | Interchange Intro

دانلود سطح مقدماتی دوره صوتی اینترو | Interchange Intro

دانلود درس 1 تا 3 از مجموعه INTERHCHANGE INTRO بر روی سایت قرار گرفت. ------------------------- [ دوره صوتی اینترچنج سطح اینترو]   دانلود دوره صوتی آموزش زبان انگلیسی مهندس باقری - اینترچنج سطح اینترو INTERCHANGE INTRO BY MR.BAGHERI مجموعه ای که در این...

ادامه ی مطلب ...
ارتقای قابلیت های اجتماعی زبان آموزان Speaking by Speaking

ارتقای قابلیت های اجتماعی زبان آموزان Speaking by Speaking

[Speaking by Speaking Skills for Social Competence ارتقای قابلیت های اجتماعی زبان آموزان Speaking by Speaking] کتاب SPEAKING BY SPEAKING, SKILLS FOR SOCIAL COMPETENCE برای زبان اموزان سطح متوسطه تهیه شده است . مکالمات متنوع آمده در این کتاب , زبان اموز...

ادامه ی مطلب ...
In the Sky :Read and Discover Level 1  in the sky read and discover level 1 In the Sky :Read and Discover Level 1

In the Sky :Read and Discover Level 1 in the sky read and discover level 1 In the Sky :Read and Discover Level 1

[in the sky read and discover level 1 In the Sky :Read and Discover Level 1] سری کتابهای READ AND DISCOVER با هدف تقویت مهارت خواندن Reading و درک مطلب انگلیسی تدوین و ارائه شده و بصورت طبقه بندی شده در اختیار زبان آموزان قرارگرفته شده است . از این مجم...

ادامه ی مطلب ...