تبلیغات

دانلود کتاب آموزش سخنرانی در جمع Public Speaking

دانلود کتاب آموزش سخنرانی در جمع Public Speaking

دانلود کتاب آموزش سخنرانی در جمع Public Speaking - 5.0 out of 5 based on 5 votes * توضیحات  [راهنمای سخنرانی در جمع]   در این مطلب کتاب سخنرانی در جمع (PUBLIC SPEAKING) را خدمت شما کاربران عزیز معرفی می نماییم. در کتاب حاضر تمامی اصول و فنون صحبت در جم...

ادامه ی مطلب ...
دانلود کتاب مکالمه زبان انگلیسی Person to Person سطح Starter

دانلود کتاب مکالمه زبان انگلیسی Person to Person سطح Starter

دانلود کتاب مکالمه زبان انگلیسی Person to Person سطح Starter - 5.0 out of 5 based on 3votes * توضیحات  [آموزش مکالمه انگلیسی Person to Person Starter] در این مطلب به معرفی کتاب آموزش مکالمات روزمره زبان انگلیسی با نام PERSON TO PERSON می پردازیم. کتاب‌...

ادامه ی مطلب ...
دانلود مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی  Let’s Talk in English

دانلود مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی Let’s Talk in English

[lets talk in english دانلود مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی Let’s Talk in English] سری آموزش زبان انگلیسی LET’S TALK IN ENGLISH  برای اولین بار در سال ۱۹۸۱ نشان داده شد . و به عنوان پرفروش ترین آموزش زبان در تایوان شناخته شد به طوری که جوایز متعددی هم برن...

ادامه ی مطلب ...
دانلود Listening to The News 3

دانلود Listening to The News 3

[news 3 دانلود Listening to The News 3] مجموعه ی _LISTENING TO THE NEWS_ یک مجموعه 3 کتابی است که در این پست کتاب سوم آن را دانلود خواهید کرد. در این مجموعه با گزارش های خبری واقعی به یادگیری مهارت Listening می پردازید. این کتاب ها با داشتن موضوعات جذا...

ادامه ی مطلب ...
مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 14

مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 14

[Dialogue learning english conversation مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 14] مجموعه تصویری آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ را به مرور برای شما قرارمیدهیم . این مجموعه متفاوت از آنچه به نام مجموعه دیالوگ از شبکه آموزش پخش می شد می باشد .مجموعه پیش رواز سط...

ادامه ی مطلب ...
دانلود Speaking Time 3

دانلود Speaking Time 3

[speaking 3 دانلود Speaking Time 3] کتاب های سه سطحی Speaking Time برای زبان آموزان سطح elementary  طراحی شده است. تمرین های این کتاب به زبان آموزان سطح elementary  کمک میکند که مهارت Speaking خود را بهبود ببخشند. تمرین های Listening کتاب به زبان آموزا...

ادامه ی مطلب ...
مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 13

مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 13

[Dialogue learning english conversation مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 13] مجموعه تصویری آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ را به مرور برای شما قرارمیدهیم . این مجموعه متفاوت از آنچه به نام مجموعه دیالوگ از شبکه آموزش پخش می شد می باشد .مجموعه پیش رواز سط...

ادامه ی مطلب ...
مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 12

مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 12

رتبه دهی [Dialogue learning english conversation مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 12] مجموعه تصویری آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ را به مرور برای شما قرارمیدهیم . این مجموعه متفاوت از آنچه به نام مجموعه دیالوگ از شبکه آموزش پخش می شد می باشد .مجموعه پی...

ادامه ی مطلب ...
مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 11

مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 11

[Dialogue learning english conversation مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 11] مجموعه تصویری آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ را به مرور برای شما قرارمیدهیم . این مجموعه متفاوت از آنچه به نام مجموعه دیالوگ از شبکه آموزش پخش می شد می باشد .مجموعه پیش رواز سط...

ادامه ی مطلب ...
مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 10

مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 10

[Dialogue learning english conversation مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 10] مجموعه تصویری آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ را به مرور برای شما قرارمیدهیم . این مجموعه متفاوت از آنچه به نام مجموعه دیالوگ از شبکه آموزش پخش می شد می باشد .مجموعه پیش رواز سط...

ادامه ی مطلب ...
دانلود Speaking Time 2

دانلود Speaking Time 2

[st2 دانلود Speaking Time 2] کتاب های سه سطحی Speaking Time برای زبان آموزان سطح elementary  طراحی شده است. تمرین های این کتاب به زبان آموزان سطح elementary  کمک میکند که مهارت Speaking خود را بهبود ببخشند. تمرین های Listening کتاب به زبان آموزان کمک م...

ادامه ی مطلب ...
دانلود Speaking Time 1

دانلود Speaking Time 1

[st1 دانلود Speaking Time 1] کتاب های سه سطحی Speaking Time برای زبان آموزان سطح elementary  طراحی شده است. تمرین های این کتاب به زبان آموزان سطح elementary  کمک میکند که مهارت Speaking خود را بهبود ببخشند. تمرین های Listening کتاب به زبان آموزان کمک م...

ادامه ی مطلب ...
مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 9

مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 9

[Dialogue learning english conversation مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 9] مجموعه تصویری آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ را به مرور برای شما قرارمیدهیم . این مجموعه متفاوت از آنچه به نام مجموعه دیالوگ از شبکه آموزش پخش می شد می باشد .مجموعه پیش رواز سطح...

ادامه ی مطلب ...