تبلیغات

مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 38

مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 38

[Dialogue learning english conversation مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 38] مجموعه تصویری آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ را به مرور برای شما قرارمیدهیم . این مجموعه متفاوت از آنچه به نام مجموعه دیالوگ از شبکه آموزش پخش می شد می باشد .مجموعه پیش رواز سط...

ادامه ی مطلب ...
مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 7

مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 7

[Dialogue learning english conversation مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 7] مجموعه تصویری آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ را به مرور برای شما قرارمیدهیم . این مجموعه متفاوت از آنچه به نام مجموعه دیالوگ از شبکه آموزش پخش می شد می باشد .مجموعه پیش رواز سطح...

ادامه ی مطلب ...
آموزش مکالمه زبان انگلیسی Instant Immersion درس 8(آخرین درس)

آموزش مکالمه زبان انگلیسی Instant Immersion درس 8(آخرین درس)

این نسخه مجله آخرین درس می باشد...فعلا دروس جدیدی از این مجله منتشر نمی شود [Instant Immersion ESL English Beginner Intermediate آموزش مکالمه زبان انگلیسی Instant Immersion درس 8] آموزش مکالمه زبان انگلیسی INSTANT IMMERSION ENGLISH به آموزش مکالمه برای...

ادامه ی مطلب ...
آموزش مکالمه زبان انگلیسی Instant Immersion درس 7

آموزش مکالمه زبان انگلیسی Instant Immersion درس 7

[Instant Immersion ESL English Beginner Intermediate آموزش مکالمه زبان انگلیسی Instant Immersion درس 7] آموزش مکالمه زبان انگلیسی INSTANT IMMERSION ENGLISH به آموزش مکالمه برای موقعیت های مختلف زندگی می پردازد . این مجموعه شامل 8 درس تقریبا یک ساعته اس...

ادامه ی مطلب ...
آموزش مکالمه زبان انگلیسی Instant Immersion درس 6

آموزش مکالمه زبان انگلیسی Instant Immersion درس 6

[Instant Immersion ESL English Beginner Intermediate آموزش مکالمه زبان انگلیسی Instant Immersion درس 6] آموزش مکالمه زبان انگلیسی INSTANT IMMERSION ENGLISH به آموزش مکالمه برای موقعیت های مختلف زندگی می پردازد . این مجموعه شامل 8 درس تقریبا یک ساعته اس...

ادامه ی مطلب ...
آموزش مکالمه زبان انگلیسی Instant Immersion درس 5

آموزش مکالمه زبان انگلیسی Instant Immersion درس 5

[Instant Immersion ESL English Beginner Intermediate آموزش مکالمه زبان انگلیسی Instant Immersion درس 5] آموزش مکالمه زبان انگلیسی INSTANT IMMERSION ENGLISH به آموزش مکالمه برای موقعیت های مختلف زندگی می پردازد . این مجموعه شامل 8 درس تقریبا یک ساعته اس...

ادامه ی مطلب ...
آموزش مکالمه زبان انگلیسی Instant Immersion درس 4

آموزش مکالمه زبان انگلیسی Instant Immersion درس 4

رتبه دهی [Instant Immersion ESL English Beginner Intermediate آموزش مکالمه زبان انگلیسی Instant Immersion درس 4] آموزش مکالمه زبان انگلیسی INSTANT IMMERSION ENGLISH به آموزش مکالمه برای موقعیت های مختلف زندگی می پردازد . این مجموعه شامل 8 درس تقریبا یک...

ادامه ی مطلب ...
آموزش مکالمه زبان انگلیسی Instant Immersion درس 3

آموزش مکالمه زبان انگلیسی Instant Immersion درس 3

[Instant Immersion ESL English Beginner Intermediate آموزش مکالمه زبان انگلیسی Instant Immersion درس 3] آموزش مکالمه زبان انگلیسی INSTANT IMMERSION ENGLISH به آموزش مکالمه برای موقعیت های مختلف زندگی می پردازد . این مجموعه شامل 8 درس تقریبا یک ساعته اس...

ادامه ی مطلب ...
مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 4

مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 4

[Dialogue learning english conversation مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 4] مجموعه تصویری آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ را به مرور برای شما قرارمیدهیم . این مجموعه متفاوت از آنچه به نام مجموعه دیالوگ از شبکه آموزش پخش می شد می باشد .مجموعه پیش رواز سطح...

ادامه ی مطلب ...
آموزش مکالمه زبان انگلیسی Instant Immersion درس 2

آموزش مکالمه زبان انگلیسی Instant Immersion درس 2

[Instant Immersion ESL English Beginner Intermediate آموزش مکالمه زبان انگلیسی Instant Immersion درس 2] آموزش مکالمه زبان انگلیسی INSTANT IMMERSION ENGLISH به آموزش مکالمه برای موقعیت های مختلف زندگی می پردازد . این مجموعه شامل 8 درس تقریبا یک ساعته اس...

ادامه ی مطلب ...
آموزش مکالمه زبان انگلیسی Instant Immersion درس 1

آموزش مکالمه زبان انگلیسی Instant Immersion درس 1

[Instant Immersion ESL English Beginner Intermediate آموزش مکالمه زبان انگلیسی Instant Immersion درس 1] آموزش مکالمه زبان انگلیسی INSTANT IMMERSION ENGLISH به آموزش مکالمه برای موقعیت های مختلف زندگی می پردازد . این مجموعه شامل 8 درس تقریبا یک ساعته اس...

ادامه ی مطلب ...
دانلود کتاب صوتی رایج ترین لغات زبان انگلیسی

دانلود کتاب صوتی رایج ترین لغات زبان انگلیسی

  کتاب اول، دوم و سوم از این مجموعه برای دانلود بر روی سایت قرار گرفت. ------------------------- ------------------------- دانلود کتاب های 4000 لغت ضروری زبان انگلیسی   4000 ESSENTIAL ENGLISH WORDS ------------------------- تحقیقات زبان شناسی دهه گذشته...

ادامه ی مطلب ...