تبلیغات

دانلود کتاب Speak English Like an American

دانلود کتاب Speak English Like an American

کتاب SPEAK ENGLISH LIKE AN AMERICAN یک مجموعه منسجم برای یادگیری اصطلاحات زبان امریکن است. این کتاب به همراه فایل های صوتی ارائه شده است که راهنمای مناسبی برای مهارت شنیداری و گفتاری زبان آموز خواهد بود. در روند آموزش، سعی شده اصطلاحات به صورت متن ارائ...

ادامه ی مطلب ...
ارتقای مهارت مکالمه انگلیسی با Conversation Confidence

ارتقای مهارت مکالمه انگلیسی با Conversation Confidence

مجموعه CONVERSATION CONFIDENCE یکی دیگر از محصولات Verbal Advantage بوده که به منظور ارتقای مهارتهای گفتاری زبان آموزان , آموزش رازهای یک مکالمه تاثیرگذار و ایجاد اعتمادبه نفس در زبان آموز ارائه شده است و شامل 8 سی دی صوتی (1 ساعته , امریکن) و کتاب راه...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته – 6)

50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته – 6)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته 6)] بخش پایانی از مجموعه “ 50 قانون لهجه امریکایی ” شامل دروسی برای سطح پیشرفته می باشد که قدم اخر برای تسلط کامل بر روی لهجه و رسیدن به لهجه واقعی آمریکایی محسوب می شود. ان بخش...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته – 5)

50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته – 5)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته 5)] بخش پایانی از مجموعه “ 50 قانون لهجه امریکایی ” شامل دروسی برای سطح پیشرفته می باشد که قدم اخر برای تسلط کامل بر روی لهجه و رسیدن به لهجه واقعی آمریکایی محسوب می شود. ان بخش...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته – 4)

50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته – 4)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته 4)] بخش پایانی از مجموعه “ 50 قانون لهجه امریکایی ” شامل دروسی برای سطح پیشرفته می باشد که قدم اخر برای تسلط کامل بر روی لهجه و رسیدن به لهجه واقعی آمریکایی محسوب می شود. ان بخش...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته – 3)

50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته – 3)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته 3)] بخش پایانی از مجموعه “ 50 قانون لهجه امریکایی ” شامل دروسی برای سطح پیشرفته می باشد که قدم اخر برای تسلط کامل بر روی لهجه و رسیدن به لهجه واقعی آمریکایی محسوب می شود. ان بخش...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته – 2)

50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته – 2)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته 2)] بخش پایانی از مجموعه “ 50 قانون لهجه امریکایی ” شامل دروسی برای سطح پیشرفته می باشد که قدم اخر برای تسلط کامل بر روی لهجه و رسیدن به لهجه واقعی آمریکایی محسوب می شود. ان بخش...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته – 1)

50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته – 1)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته 1)] بخش پایانی از مجموعه “ 50 قانون لهجه امریکایی ” شامل دروسی برای سطح پیشرفته می باشد که قدم اخر برای تسلط کامل بر روی لهجه و رسیدن به لهجه واقعی آمریکایی محسوب می شود. ان بخش...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی (بخش سوم – 9)

50 قانون لهجه آمریکایی (بخش سوم – 9)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی (بخش سوم 9)] در بخش سوم از مجموعه آموزش 50 قانون لهجه آمریکایی , آموزشهایی برای سطح پیشرفته را خواهید دید که به نحوه صحبت کردن آمریکایی ها پرداخته است .این مجموعه که بخش اول و دوم آن پیشتر ب...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته – مقدمه)

50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته – مقدمه)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته مقدمه)] بخش پایانی از مجموعه ” 50 قانون لهجه امریکایی ” شامل دروسی برای سطح پیشرفته می باشد که قدم اخر برای تسلط کامل بر روی لهجه و رسیدن به لهجه واقعی آمریکایی محسوب می شود. ان...

ادامه ی مطلب ...