تبلیغات

جملات روزمره انگلیسی – شهرها

جملات روزمره انگلیسی – شهرها

[جملات روزمره انگلیسی – شهرها] یادگیری جملات روزمره انگلیسی می تواند کمک زیادی به زبان آموزان کند. در این سری آموزشی از سایت ما جملات روزمره انگلیسی را در موضوعات متفاوت و متنوع به شما تقدیم می کنیم. این جملات به صورت انگلیسی- فارسی ارائه می شوند و ترج...

ادامه ی مطلب ...
جملات روزمره انگلیسی – طرح پارچه ها

جملات روزمره انگلیسی – طرح پارچه ها

[جملات روزمره انگلیسی – طرح پارچه ها] یادگیری جملات روزمره انگلیسی می تواند کمک زیادی به زبان آموزان کند. در این سری آموزشی از سایت ماجملات روزمره انگلیسی را در موضوعات متفاوت و متنوع به شما تقدیم می کنیم. این جملات به صورت انگلیسی- فارسی ارائه می شوند...

ادامه ی مطلب ...
جملات روزمره انگلیسی – عذرخواهی کردن

جملات روزمره انگلیسی – عذرخواهی کردن

[جملات روزمره انگلیسی – عذرخواهی کردن] یادگیری جملات روزمره انگلیسی می تواند کمک زیادی به زبان آموزان کند. در این سری آموزشی از سایت ما جملات روزمره انگلیسی را در موضوعات متفاوت و متنوع به شما تقدیم می کنیم. این جملات به صورت انگلیسی- فارسی ارائه می شو...

ادامه ی مطلب ...
جملات روزمره انگلیسی – علاقه مندی

جملات روزمره انگلیسی – علاقه مندی

[جملات روزمره انگلیسی – علاقه مندی] یادگیری جملات روزمره انگلیسی می تواند کمک زیادی به زبان آموزان کند. در این سری آموزشی از سایت کاردوآنلاین جملات روزمره انگلیسی را در موضوعات متفاوت و متنوع به شما تقدیم می کنیم. این جملات به صورت انگلیسی- فارسی ارائه...

ادامه ی مطلب ...
جملات روزمره انگلیسی – فرودگاه و هواپیما

جملات روزمره انگلیسی – فرودگاه و هواپیما

[جملات روزمره انگلیسی – فرودگاه و هواپیما] یادگیری جملات روزمره انگلیسی می تواند کمک زیادی به زبان آموزان کند. در این سری آموزشی از سایت ما جملات روزمره انگلیسی را در موضوعات متفاوت و متنوع به شما تقدیم می کنیم. این جملات به صورت انگلیسی- فارسی ارائه م...

ادامه ی مطلب ...
جملات روزمره انگلیسی – کشورها

جملات روزمره انگلیسی – کشورها

[جملات روزمره انگلیسی – کشورها] یادگیری جملات روزمره انگلیسی می تواند کمک زیادی به زبان آموزان کند. در این سری آموزشی از سایت کاردوآنلاین جملات روزمره انگلیسی را در موضوعات متفاوت و متنوع به شما تقدیم می کنیم. این جملات به صورت انگلیسی-فارسی ارائه می ش...

ادامه ی مطلب ...
جملات روزمره انگلیسی – کیک و شیرینی

جملات روزمره انگلیسی – کیک و شیرینی

[جملات روزمره انگلیسی – کیک و شیرینی] یادگیری جملات روزمره انگلیسی می تواند کمک زیادی به زبان آموزان کند. در این سری آموزشی از سایت کاردوآنلاین جملات روزمره انگلیسی را در موضوعات متفاوت و متنوع به شما تقدیم می کنیم. این جملات به صورت انگلیسی-فارسی ارائ...

ادامه ی مطلب ...
اصطلاح Piggyback Ride در فیلم

اصطلاح Piggyback Ride در فیلم

[Kung-fu-panda-po] در این پست اصطلاح PIGGYBACK RIDE را برای شما کاربران عزیز سایت کاردوآنلاین انتخاب کرده ایم. اصطلاح PIGGYBACK RIDE در قالب یک کلیپ کوتاه از فیلم بسیار زیبای کونگ فو پاندا انتخاب شده است. در ادامه ی مطلب این اصطلاح را فرا بگیرید. زیرنو...

ادامه ی مطلب ...
جملات روزمره انگلیسی – مراقبت از خودرو

جملات روزمره انگلیسی – مراقبت از خودرو

[جملات روزمره انگلیسی – مراقبت از خودرو] یادگیری جملات روزمره انگلیسی می تواند کمک زیادی به زبان آموزان کند. در این سری آموزشی جملات روزمره انگلیسی را در موضوعات متفاوت و متنوع به شما تقدیم می کنیم. این جملات به صورت انگلیسی-فارسی ارائه می شوند و ترجمه...

ادامه ی مطلب ...
جملات روزمره انگلیسی – مسافرت با اتوبوس

جملات روزمره انگلیسی – مسافرت با اتوبوس

[جملات روزمره انگلیسی – مسافرت با اتوبوس] یادگیری جملات روزمره انگلیسی می تواند کمک زیادی به زبان آموزان کند. در این سری آموزشی از سایت کاردوآنلاین جملات روزمره انگلیسی را در موضوعات متفاوت و متنوع به شما تقدیم می کنیم. این جملات به صورت انگلیسی-فارسی ...

ادامه ی مطلب ...
جملات روزمره انگلیسی – مسافرت کردن با قطار

جملات روزمره انگلیسی – مسافرت کردن با قطار

[P6_058c] یادگیری جملات روزمره انگلیسی می تواند کمک زیادی به زبان آموزان کند. در این سری آموزشی از سایت کاردوآنلاین جملات روزمره انگلیسی را در موضوعات متفاوت و متنوع به شما تقدیم می کنیم. این جملات به صورت انگلیسی-فارسی ارائه می شوند و ترجمه هر یک از ج...

ادامه ی مطلب ...
جملات روزمره انگلیسی – وضعیت تأهل

جملات روزمره انگلیسی – وضعیت تأهل

[جملات روزمره انگلیسی - وضعیت تأهل] یادگیری جملات روزمره انگلیسی می تواند کمک زیادی به زبان آموزان کند. در این سری آموزشی از سایت کاردوآنلاین جملات روزمره انگلیسی را در موضوعات متفاوت و متنوع به شما تقدیم می کنیم. این جملات به صورت انگلیسی-فارسی ارائه ...

ادامه ی مطلب ...
اصطلاح Runs Through Our Veins در فیلم

اصطلاح Runs Through Our Veins در فیلم

[KUNG FU PANDA] در این پست اصطلاح RUNS THROUGH OUR VEINS را برای شما کاربران عزیز سایت کاردوآنلاین انتخاب کرده ایم. اصطلاح RUNS THROUGH OUR VEINS در قالب یک کلیپ کوتاه از فیلم بسیار زیبای کونگ فو پاندا انتخاب شده است. در ادامه ی مطلب این اصطلاح را فرا ...

ادامه ی مطلب ...
جموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 37

جموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 37

[Dialogue-learning-english-conversation] مجموعه تصویری آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ را به مرور برای شما قرارمیدهیم . این مجموعه متفاوت از آنچه به نام مجموعه دیالوگ از شبکه آموزش پخش می شد می باشد .مجموعه پیش رواز سطح مقدماتی شروع به اموزش مکالمه انگلیسی...

ادامه ی مطلب ...