تبلیغات

مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 28

مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 28

[Dialogue learning english conversation مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 28] مجموعه تصویری آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ را به مرور برای شما قرارمیدهیم . این مجموعه متفاوت از آنچه به نام مجموعه دیالوگ از شبکه آموزش پخش می شد می باشد .مجموعه پیش رواز سط...

ادامه ی مطلب ...
مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 26

مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 26

[Dialogue learning english conversation مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 26] مجموعه تصویری آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ را به مرور برای شما قرارمیدهیم . این مجموعه متفاوت از آنچه به نام مجموعه دیالوگ از شبکه آموزش پخش می شد می باشد .مجموعه پیش رواز سط...

ادامه ی مطلب ...
اصطلاح آمریکایی Take a hike

اصطلاح آمریکایی Take a hike

[Idioms in Movies اصطلاح آمریکایی Take a hike] اصطلاح آمریکایی Take a hike یادگیری اصطلاحات عامیانه زبان انگلیسی در فیلم یکی از پرطرفدارترین و جذاب ترین راههای تقویت زبان انگلیسی است. در این پست اصطلاح آمریکایی دیگری را برای شما عزیزان آماده کرده ایم ک...

ادامه ی مطلب ...
تمرین Apartments for Rent

تمرین Apartments for Rent

[ventureneer listening تمرین Apartments for Rent] تمرین Apartments for Rent  مهارت Listening یا شنیداری یکی از مهارت های مهم زبان انگلیسی است. تقویت این مهارت به بهتر شدن قدرت مکالمه ی شما نیز کمک می کند.   در این پست و پست های بعدی یک سری از تمرین های...

ادامه ی مطلب ...
مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 25

مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 25

[Dialogue learning english conversation مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 25] مجموعه تصویری آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ را به مرور برای شما قرارمیدهیم . این مجموعه متفاوت از آنچه به نام مجموعه دیالوگ از شبکه آموزش پخش می شد می باشد .مجموعه پیش رواز سط...

ادامه ی مطلب ...
اصطلاح آمریکایی No strings attached

اصطلاح آمریکایی No strings attached

[Idioms in Movies اصطلاح آمریکایی No strings attached] اصطلاح آمریکایی No strings attached یادگیری اصطلاحات عامیانه زبان انگلیسی در فیلم یکی از پرطرفدارترین و جذاب ترین راههای تقویت زبان انگلیسی است. در این پست اصطلاح آمریکایی دیگری را برای شما عزیزان ...

ادامه ی مطلب ...
مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 24

مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 24

[Dialogue learning english conversation مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 24] مجموعه تصویری آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ را به مرور برای شما قرارمیدهیم . این مجموعه متفاوت از آنچه به نام مجموعه دیالوگ از شبکه آموزش پخش می شد می باشد .مجموعه پیش رواز سط...

ادامه ی مطلب ...
مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 23

مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 23

[Dialogue learning english conversation مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 23] مجموعه تصویری آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ را به مرور برای شما قرارمیدهیم . این مجموعه متفاوت از آنچه به نام مجموعه دیالوگ از شبکه آموزش پخش می شد می باشد .مجموعه پیش رواز سط...

ادامه ی مطلب ...
مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 22

مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 22

[Dialogue learning english conversation مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 22] مجموعه تصویری آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ را به مرور برای شما قرارمیدهیم . این مجموعه متفاوت از آنچه به نام مجموعه دیالوگ از شبکه آموزش پخش می شد می باشد .مجموعه پیش رواز سط...

ادامه ی مطلب ...
مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 21

مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 21

[Dialogue learning english conversation مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 21] مجموعه تصویری آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ را به مرور برای شما قرارمیدهیم . این مجموعه متفاوت از آنچه به نام مجموعه دیالوگ از شبکه آموزش پخش می شد می باشد .مجموعه پیش رواز سط...

ادامه ی مطلب ...
مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 20

مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 20

[Dialogue learning english conversation مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 20] مجموعه تصویری آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ را به مرور برای شما قرارمیدهیم . این مجموعه متفاوت از آنچه به نام مجموعه دیالوگ از شبکه آموزش پخش می شد می باشد .مجموعه پیش رواز سط...

ادامه ی مطلب ...
اصطلاح انگلیسی Play It By Ear

اصطلاح انگلیسی Play It By Ear

[df اصطلاح انگلیسی Play It By Ear] اصطلاح انگلیسی Play It By Ear اصطلاح انگلیسی PLAY IT BY EAR در این پست در قالب یک ویدئو بسیار کاربردی اصطلاح انگلیسی PLAY IT BY EAR را یاد می گیرید. علاوه بر معنی دقیق این اصطلاح، تلفظ آن و چندین مثال کاربردی را با اس...

ادامه ی مطلب ...
تقویت مکالمه با ویدیوهای TALK2US

تقویت مکالمه با ویدیوهای TALK2US

[learn english by skype تقویت مکالمه با ویدیوهای TALK2US] TALK2US مجموعه گفتگوهای یک مرکزآموزش انگلیسی با زبان آموزان سراسردنیاست که در این گفتگوها شرکت کنندگان در باره یک موضوع بحث می کنند و در طی آن نکات آموزشی برای تقویت مهارت مکالمه از طرف مدرس ارا...

ادامه ی مطلب ...
جملات رایج زبان انگلیسی، در مورد آب و هوا و شرایط جوی

جملات رایج زبان انگلیسی، در مورد آب و هوا و شرایط جوی

1[جملات رایج زبان انگلیسی، در مورد آب و هوا و شرایط جوی] - هوای شهر شما چطور است؟ What’s the weather like in your city? How is the weather in your city?   2- تابستان گرم/ داغ وزمستان خنک/سرد است. It’s warm /hot in the summer and cool/ cold in the winte...

ادامه ی مطلب ...
دانلود دوره سه سطحی آموزش تلفظ زبان انگلیسی Pronunciation in Use

دانلود دوره سه سطحی آموزش تلفظ زبان انگلیسی Pronunciation in Use

مجموعه ENGLISH PRONUNCIATION IN USE یک دوره سه سطحی منتشر شده از انتشارات کمبریج است که برای تقویت مهارت لازم در زمینه تلفظ و لهجه بریتیش ارائه شده است. هر یک از سطوح این مجموعه دربردارنده 60 درس 2 صفحه ای می باشد که تمامی جنبه های تلفظ از جمله اصوات، ...

ادامه ی مطلب ...