تبلیغات

50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته – مقدمه)

50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته – مقدمه)

american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته   مقدمه)

بخش پایانی از مجموعه ” 50 قانون لهجه امریکایی ” شامل دروسی برای سطح پیشرفته می باشد که قدم اخر برای تسلط کامل بر روی لهجه و رسیدن به لهجه واقعی آمریکایی محسوب می شود. ان بخش شامل 15 قانون و یک مقدمه می باشد که به مرور در سایت قرارداده میشود .

The American Accent Course: 50 Rules You Must Know 2013

Advanced Lessons – The Final Steps to an Authentic American Accent – 10 Rules You Must Know Introduction

 

 

 

purple downoad 50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته   مقدمه)

پاسخ دهید

1 نظر

manicure  ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۳:۲۹:۲۲

Do you have any video of that? I'd like to find out some additional information.