انگلیسی عامیانه با Can You Believe It 1

انگلیسی عامیانه با Can You Believe It 1

[Can You Believe It 1 انگلیسی عامیانه با Can You Believe It 1] دانلود سطح 1 از مجموعه آموزش اصطلاحات و عبارات عامیانه ,رایح و روزمره در زبان انگلیسی و همچنین افعال 2 کلمه ای یا مرکب در قالب قصه و داستان .Can You Believe It? is a three-level series that...

دانلود رایگان مجموعه آموزش زبان انگلیسی Blockbuster

دانلود رایگان مجموعه آموزش زبان انگلیسی Blockbuster

[Blockbuster 1 2 3 دانلود رایگان مجموعه آموزش زبان انگلیسی Blockbuster] این مجموعه آموزش زبان انگلیسی برای سطح مقدماتی تا متوسطه از زبان انگلیسی تدوین شده است .سطح 1 و 2 و 3 از این مجموعه را که شامل کتاب های دانش آموز و سی دی های صوتی هر کتاب است را می...

مجموعه آموزش خواندن و نوشتن در زبان انگلیسی Reading and Writing 1- 6

مجموعه آموزش خواندن و نوشتن در زبان انگلیسی Reading and Writing 1- 6

[Reading and Writing 1 6 مجموعه آموزش خواندن و نوشتن در زبان انگلیسی Reading and Writing 1 6] دانلود سطح 1 و 6 از مجموعه آموزش خواندن و نوشتن در زبان انگلیسی قبلا 4 سطح این مجموعه در سایت قرارداده شده است با جستجو در سایت می توانید پیداکنید. مجموعه ای ...

The Official Guide to the TOEFL iBT 3rd Edition

The Official Guide to the TOEFL iBT 3rd Edition

[93The Official Guide to the TOEFL The Official Guide to the TOEFL iBT 3rd Edition] کتاب حاضر برای موفقیت برای آزمون تافل است و شامل نمونه آزمون برای تمرین و توضیحاتی برای آشنایی بیشتر با چهار مهارت اصلی تافل می باشد _The Official Guide to the TOEFL iB...

سطح سوم از مجموعه Open Forum

سطح سوم از مجموعه Open Forum

[Open Forum 3 سطح سوم از مجموعه Open Forum] دانلود سطح سوم از این مجموعه. مجموعه ای برای تقویت مهارت شنیداری و گفتاری آکادمیک  -  امریکن این کتاب با ارائه موضوعات در زمینه آکادمیک مهارتهای شنیداری و گفتاری زبان آموزان را تقویت بخشیده و موضوعات مرتبط با...

سطح 2 از مجموعه Open Forum

سطح 2 از مجموعه Open Forum

[Open Forum 2 سطح 2 از مجموعه Open Forum] سطح دوم از مجموعه آموزشی OPEAN FORUM برای تقویت مهارت شنیداری و گفتاری آکادمیک  -  امریکن این کتاب با ارائه موضوعات در زمینه آکادمیک مهارتهای شنیداری و گفتاری زبان آموزان را تقویت بخشیده و موضوعات مرتبط با آنها...

سطح 1 از مجموعه Open Forum

سطح 1 از مجموعه Open Forum

[Open Forum 1 سطح 1 از مجموعه Open Forum] سطح 1 از مجموعه OPEN FORUM برای تقویت مهارت شنیداری و گفتاری آکادمیک این کتاب با ارائه موضوعات در زمینه آکادمیک مهارتهای شنیداری و گفتاری زبان آموزان را تقویت بخشیده و موضوعات مرتبط با آنها را نیز مشخص و معرفی ...

تمرین و تقویت تلفظ انگلیسی با TimeSaver Pronunciation Activities

تمرین و تقویت تلفظ انگلیسی با TimeSaver Pronunciation Activities

[TimeSaver Pronunciation Activity تمرین و تقویت تلفظ انگلیسی با TimeSaver Pronunciation Activities] آموزش و تمرین و تقویت تلفظ در زبان انگلیسی با تمرینات تلفظ TIMESAVER برای سطح : مقدماتی و پیش متوسطه  با تلفظ بریتیش. فهم انگلیسی واقعی و توانایی برقرار...

Timesaver Elementary Listening

Timesaver Elementary Listening

[Timesaver Elementary Listening1 Timesaver Elementary Listening] مجموعه ای 2 سطحی برای تمرین و آموزش و تقویت قدرت شنیداری مناسب برای زبان آموزان و مدرسان انگلیسی این سطح : مقدماتی -پیش متوسطه این کتاب 80 صفحه ای مجموعه ای برانگیزنده از تمرینات ارتباطی ...

تقویت مهارت شنیداری انگلیسی باTimesaver Intermediate Listening

تقویت مهارت شنیداری انگلیسی باTimesaver Intermediate Listening

[Timesaver Intermediate Listening تقویت مهارت شنیداری انگلیسی باTimesaver Intermediate Listening] مجموعه ای 2 سطحی برای تمرین و آموزش و تقویت قدرت شنیداریTIMESAVER که سطح مقدماتی آنرا در پست قبل مشاهده کردید. مناسب برای زبان آموزان و مدرسان انگلیسی    ...

English for International Tourism Pre Intermediate

English for International Tourism Pre Intermediate

[English for International Tourism Pre Intermediate English for International Tourism Pre Intermediate] آموزش مکالمه انگلیسی برای توریست ها و گردشگران / سطح پیش متوسطه این کتاب و سی‌دی ضمیمه‌ی آن برای کسانی است که می‌خواهند به قصد سیر و سیاحت به کشور‌ه...

English for International Tourism Intermediate

English for International Tourism Intermediate

[English for International Tourism Intermediate English for International Tourism Intermediate] آموزش مکالمه زبان انگلیسی برای توریست ها و گردشگران / سطح  متوسطه   ENGLISH FOR INTERNATIONAL TOURISM این کتاب و سی‌دی ضمیمه‌ی آن برای کسانی است که می‌خواهن...

American English File 4

American English File 4

[American English File 4 American English File 4] مجموعه AMERICAN ENGLISH FILE به آموزش زبان انگلیسی آمریکایی با سبکی نوین پرداخته است و شامل طنز، تشویق زبان آموزان به برقراری ارتباط، لذت بردن از یادگیری دستور زبان، لغت و تلفظ به همراه تمرین و پشتیبانی...