تبلیغات

کادپاد 43 – TOEFL Essay 3 – KadPod Episode: 43

کادپاد 43 – TOEFL Essay 3 – KadPod Episode: 43

[kadpod cover کادپاد 43 TOEFL Essay 3 KadPod Episode: 43] کادپاد 43 – TOEFL ESSAY 3 – KADPOD EPISODE: 43 قسمت چهل و سوم از کادپاد را اختصاص داده ایم به ادامه ی صحبت در مورد Essay آزمون TOEFL iBT.  برای دانلود فایل صوتی به ادامه ی مطلب بروید.[trans کادپ...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 42 – TOEFL Essay 2 – KadPod Episode: 42

کادپاد 42 – TOEFL Essay 2 – KadPod Episode: 42

[kadpod cover کادپاد 42 TOEFL Essay 2 KadPod Episode: 42] کادپاد 42 – TOEFL ESSAY 2 – KADPOD EPISODE: 42 قسمت چهل و دوم از کادپاد را اختصاص داده ایم به ادامه ی صحبت در مورد Essay آزمون TOEFL iBT.  برای دانلود فایل صوتی به ادامه ی مطلب بروید.[trans کادپ...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 41 – TOEFL Essay 1 – KadPod Episode: 41

کادپاد 41 – TOEFL Essay 1 – KadPod Episode: 41

[kadpod cover کادپاد 41 TOEFL Essay 1 KadPod Episode: 41] کادپاد 41 – TOEFL ESSAY 1 – KADPOD EPISODE: 41 قسمت چهل و یکم از کادپاد را اختصاص داده ایم به صحبت در مورد Essay آزمون TOEFL iBT.  برای دانلود فایل صوتی به ادامه ی مطلب بروید.

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 40 – Rosseta Stone – KadPod Episode: 40

کادپاد 40 – Rosseta Stone – KadPod Episode: 40

[kadpod cover کادپاد 40 Rosseta Stone KadPod Episode: 40] کادپاد 40 – Rosseta Stone – KadPod Episode: 40 کادپاد 40 – ROSSETA STONE – KADPOD EPISODE: 40 قسمت چهلم کادپاد را اختصاص داده ایم به صحبت در مورد نرم افزار آموزش زبان رزتا استون (Rosseta Stone)....

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 39 – Word Focus: Increase – KadPod Episode: 39

کادپاد 39 – Word Focus: Increase – KadPod Episode: 39

[kadpod cover کادپاد 39 Word Focus: Increase KadPod Episode: 39] کادپاد 39 – Word Focus: Increase – KadPod Episode: 39 کادپاد 39 – WORD FOCUS: INCREASE – KADPOD EPISODE: 39 قسمت سی و نهم کادپاد را اختصاص داده ایم به آموزش لغات. لغات مربوط به کلمه ی Pro...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 38 – نکات زمان آینده ی ساده – KadPod No: 38

کادپاد 38 – نکات زمان آینده ی ساده – KadPod No: 38

[kadpod cover کادپاد 38 نکات زمان آینده ی ساده KadPod No: 38] با سلام. قسمت سی و هشتم از کادپاد را اختصاص داده ایم به بحث زمان آینده ی ساده. برای صحبت کردن در مورد آینده ساختارهای متفاوتی وجود دارند که با هم آنها را بررسی می کنیم. برای دانلود فایل صوتی...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 37 – بخش نوشتاری آزمون آیلتس 3 – KadPod No: 37

کادپاد 37 – بخش نوشتاری آزمون آیلتس 3 – KadPod No: 37

[kadpod cover کادپاد 37 بخش نوشتاری آزمون آیلتس 3 KadPod No: 37] با سلام. قسمت سی و هفتم از کادپاد را اختصاص داده ایم به قسمت نوشتاری آزمون آیلتس (Task 1) (قسمت سوم). در این قسمت در مورد نکاتی در رابطه با نحوه ی نوشتن این نامه صحبت می کنیم.  برای دانلو...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 36 – بخش نوشتاری آزمون آیلتس 2 – KadPod No: 36

کادپاد 36 – بخش نوشتاری آزمون آیلتس 2 – KadPod No: 36

[kadpod cover کادپاد 36 بخش نوشتاری آزمون آیلتس 2 KadPod No: 36] با سلام. قسمت سی و ششم از کادپاد را اختصاص داده ایم به قسمت نوشتاری آزمون آیلتس (Task 1) (قسمت دوم). در این قسمت در مورد نکاتی در رابطه با نحوه ی نوشتن این نامه صحبت می کنیم.  برای دانلود...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 37 – بخش نوشتاری آزمون آیلتس 3 – KadPod No: 37

کادپاد 37 – بخش نوشتاری آزمون آیلتس 3 – KadPod No: 37

[kadpod cover کادپاد 37 بخش نوشتاری آزمون آیلتس 3 KadPod No: 37] با سلام. قسمت سی و هفتم از کادپاد را اختصاص داده ایم به قسمت نوشتاری آزمون آیلتس (Task 1) (قسمت سوم). در این قسمت در مورد نکاتی در رابطه با نحوه ی نوشتن این نامه صحبت می کنیم.  برای دانلو...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 35 – بخش نوشتاری آزمون آیلتس – KadPod No: 35

کادپاد 35 – بخش نوشتاری آزمون آیلتس – KadPod No: 35

[kadpod cover کادپاد 35 بخش نوشتاری آزمون آیلتس KadPod No: 35] با سلام. قسمت سی و پنجم از کادپاد را اختصاص داده ایم به قسمت نوشتاری آزمون آیلتس (Task 1). در این قسمت در مورد نوشتن نامه ی اداری صحبت می کنیم.  برای دانلود فایل صوتی و PDF به ادامه ی مطلب ...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 34 – Word Focus: Increase – KadPod No: 34

کادپاد 34 – Word Focus: Increase – KadPod No: 34

[kadpod cover کادپاد 34 Word Focus: Increase KadPod No: 34] با سلام. قسمت سی و چهارم کادپاد را اختصاص داده ایم به آموزش لغات. لغات مربوط به کلمه ی Increase.  برای دانلود فایل صوتی و PDF به ادامه ی مطلب بروید. [trans کادپاد 34 Word Focus: Increase KadPo...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 34 – Word Focus: Increase – KadPod No: 34

کادپاد 34 – Word Focus: Increase – KadPod No: 34

[kadpod cover کادپاد 34 Word Focus: Increase KadPod No: 34] با سلام. قسمت سی و چهارم کادپاد را اختصاص داده ایم به آموزش لغات. لغات مربوط به کلمه ی Increase.  برای دانلود فایل صوتی و PDF به ادامه ی مطلب بروید.

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 34 – Word Focus: Increase – KadPod No: 34

کادپاد 34 – Word Focus: Increase – KadPod No: 34

[kadpod cover کادپاد 34 Word Focus: Increase KadPod No: 34] با سلام. قسمت سی و چهارم کادپاد را اختصاص داده ایم به آموزش لغات. لغات مربوط به کلمه ی Increase.  برای دانلود فایل صوتی و PDF به ادامه ی مطلب بروید.

ادامه ی مطلب ...