تبلیغات

In the Sky :Read and Discover Level 1  in the sky read and discover level 1 In the Sky :Read and Discover Level 1

In the Sky :Read and Discover Level 1 in the sky read and discover level 1 In the Sky :Read and Discover Level 1

[in the sky read and discover level 1 In the Sky :Read and Discover Level 1] سری کتابهای READ AND DISCOVER با هدف تقویت مهارت خواندن Reading و درک مطلب انگلیسی تدوین و ارائه شده و بصورت طبقه بندی شده در اختیار زبان آموزان قرارگرفته شده است . از این مجم...

ادامه ی مطلب ...
تقویت قدرت شنیداری انگلیسی Basic Tactics for Listening

تقویت قدرت شنیداری انگلیسی Basic Tactics for Listening

[basic tacticts for listenin تقویت قدرت شنیداری انگلیسی Basic Tactics for Listening] امروز یکی از منابع جدید را برای شما آماده کرده ام که مطمئنا خیلی ها بدنبالش بودند . مجموعه Tactics for Listening که یکی از مجموعه های بسیار مفید و محبوب تقویت مهارت شن...

ادامه ی مطلب ...
ویدیو های خبری آموزش و تقویت زبان انگلیسی  learn english with the news

ویدیو های خبری آموزش و تقویت زبان انگلیسی learn english with the news

[learn english with the news ویدیو های خبری آموزش و تقویت زبان انگلیسی ] مجموعه 71 ویدیوِی آموزش و تقویت زبان انگلیسی از شبکه های خبری انگلیسی که شامل موضوعات متنوع درباره علم , تکنولوژی , طب و موضوعات جالب دیگر می باشد. این مجموعه ویدیوهای آموزشی انگل...

ادامه ی مطلب ...
Farms :Read and Discover Level 2

Farms :Read and Discover Level 2

[farms read and discover level 2 Farms :Read and Discover Level 2] سری کتابهای READ AND DISCOVER با هدف تقویت مهارت خواندن Reading و درک مطلب انگلیسی تدوین و ارائه شده و بصورت طبقه بندی شده در اختیار زبان آموزان قرارگرفته شده است . از این مجموعه پیشتر ...

ادامه ی مطلب ...
The Nelson Picture Dictionary دیکشنری تصویری انگلیسی

The Nelson Picture Dictionary دیکشنری تصویری انگلیسی

  [the nelson picture dictonar دیکشنری تصویری انگلیسی The Nelson Picture Dictionary] دیکشنری The Nelson Picture Dictionary یک دیکشنری تصویری برای بچه ها  یا نوآموزان می باشد که با ارائه موضوعات مصور جالب و تمرینات به یادگیری لغات انگلیسی زبان آموزان کم...

ادامه ی مطلب ...