تبلیغات

کادپاد 46 – جملات انگلیسی 3 – KadPod Episode: 46

کادپاد 46 – جملات انگلیسی 3 – KadPod Episode: 46

[kadpod cover کادپاد 46 جملات انگلیسی 3 KadPod Episode: 46] کادپاد 46 – جملات انگلیسی 3 – KADPOD EPISODE: 46 در قسمت چهل و پنجم، بجث مربوط به قسمت قبلی را ادامه می دهیم. جملات انگلیسی و ساختار آنها.  برای دانلود فایل صوتی به ادامه ی مطلب بروید.

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 45 – جملات انگلیسی 2 – KadPod Episode: 45

کادپاد 45 – جملات انگلیسی 2 – KadPod Episode: 45

[kadpod cover کادپاد 45 جملات انگلیسی 2 KadPod Episode: 45] کادپاد 45 – جملات انگلیسی 2 – KadPod Episode: 45 کادپاد 45 – جملات انگلیسی 2 – KADPOD EPISODE: 45 در قسمت چهل و پنجم، بجث مربوط به قسمت قبلی را ادامه می دهیم. جملات انگلیسی و ساختار آنها.  برا...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 44 – جملات انگلیسی 1 – KadPod Episode: 44

کادپاد 44 – جملات انگلیسی 1 – KadPod Episode: 44

[kadpod cover کادپاد 44 جملات انگلیسی 1 KadPod Episode: 44] کادپاد 44 – جملات انگلیسی 1 – KadPod Episode: 44 کادپاد 44 – جملات انگلیسی 1 – KADPOD EPISODE: 44 بنابر درخواست یکی از کاربران عزیز سایت، قسمت چهل و چهارم از کادپاد را اختصاص داده ایم به شروع ...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته – 6)

50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته – 6)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته 6)] بخش پایانی از مجموعه “ 50 قانون لهجه امریکایی ” شامل دروسی برای سطح پیشرفته می باشد که قدم اخر برای تسلط کامل بر روی لهجه و رسیدن به لهجه واقعی آمریکایی محسوب می شود. ان بخش...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته – 5)

50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته – 5)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته 5)] بخش پایانی از مجموعه “ 50 قانون لهجه امریکایی ” شامل دروسی برای سطح پیشرفته می باشد که قدم اخر برای تسلط کامل بر روی لهجه و رسیدن به لهجه واقعی آمریکایی محسوب می شود. ان بخش...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته – 4)

50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته – 4)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته 4)] بخش پایانی از مجموعه “ 50 قانون لهجه امریکایی ” شامل دروسی برای سطح پیشرفته می باشد که قدم اخر برای تسلط کامل بر روی لهجه و رسیدن به لهجه واقعی آمریکایی محسوب می شود. ان بخش...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته – 3)

50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته – 3)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته 3)] بخش پایانی از مجموعه “ 50 قانون لهجه امریکایی ” شامل دروسی برای سطح پیشرفته می باشد که قدم اخر برای تسلط کامل بر روی لهجه و رسیدن به لهجه واقعی آمریکایی محسوب می شود. ان بخش...

ادامه ی مطلب ...
50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته – 2)

50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته – 2)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی (سطح پیشرفته 2)] بخش پایانی از مجموعه “ 50 قانون لهجه امریکایی ” شامل دروسی برای سطح پیشرفته می باشد که قدم اخر برای تسلط کامل بر روی لهجه و رسیدن به لهجه واقعی آمریکایی محسوب می شود. ان بخش...

ادامه ی مطلب ...
آموزش مقدماتی زبان انگلیسی Learn English with Jennifer_for Beginners

آموزش مقدماتی زبان انگلیسی Learn English with Jennifer_for Beginners

[english with jenifferESL begineer آموزش مقدماتی زبان انگلیسی Learn English with Jennifer for Beginners] مجموعه LEARN ENGLISH WITH JENNIFER_FOR BEGINNERS به آموزش انگلیسی در سطح کاملا مقدماتی زبان انگلیسی پرداخته و می تواند بعنوان یک مجموعه جذاب و بسیا...

ادامه ی مطلب ...
(A way with words (Resource Pack 1

(A way with words (Resource Pack 1

[A way with words Resource Pack 1 (A way with words (Resource Pack 1] منبعی برای اساتید زبان انگلیسی مملو از تمرینات جالب برای یادگیری و تقویت لغات انگلیسی که می توان برای آموزش لغات از آن بهره جست .سطح اول این کتاب را می توانید به همراه فایلهای صوتی آ...

ادامه ی مطلب ...