تبلیغات

کادپاد 29 – Word Focus: Help – KadPod No: 29

کادپاد 29 – Word Focus: Help – KadPod No: 29

[kadpod cover کادپاد 29 Word Focus: Help KadPod No: 29] با سلام. قسمت بیست و نهم کادپاد را اختصاص داده ایم به آموزش لغات. لغات مربوط به کلمه ی Help.  برای دانلود فایل صوتی و PDF به ادامه ی مطلب بر...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 28 – اصطلاحات در مکالمه 2 – KadPod No: 28

کادپاد 28 – اصطلاحات در مکالمه 2 – KadPod No: 28

[kadpod cover کادپاد 28 اصطلاحات در مکالمه 2 KadPod No: 28] با سلام. قسمت بیست و هشتم کادپاد را اختصاص داده ایم به ادامه ی مکالمه ی قسمت بیست و هفتم.  برای دانلود فایل صوتی و PDF به ادامه ی مطلب بروید.

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 27 – اصطلاحات در مکالمه 1 – KadPod No: 27

کادپاد 27 – اصطلاحات در مکالمه 1 – KadPod No: 27

[kadpod cover کادپاد 27 اصطلاحات در مکالمه 1 KadPod No: 27] با سلام. قسمت بیست و هفتم کادپاد را اختصاص داده ایم به یادگیری تعدادی اصطلاح زیبای آمریکایی در قالب یک مکالمه.  برای دانلود فایل صوتی و PDF به ادامه ی مطلب بروید. [trans کادپاد 27 اصطلاحات در ...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 26 – 10 اشتباه رایج سطح پیشرفته – KadPod No: 26

کادپاد 26 – 10 اشتباه رایج سطح پیشرفته – KadPod No: 26

[kadpod cover کادپاد 26 10 اشتباه رایج سطح پیشرفته KadPod No: 26] با سلام. قسمت بیست و ششم کادپاد را اختصاص داده ایم به بررسی ده اشتباه رایج که زبان آموزان سطح پیشرفته مرتکب می شوند.  برای دانلود فایل صوتی و PDF به ادامه ی مطلب بروید. [trans کادپاد 26 ...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 25 – زمان گذشته ساده 1 – KadPod No: 25

کادپاد 25 – زمان گذشته ساده 1 – KadPod No: 25

[kadpod cover کادپاد 25 زمان گذشته ساده 1 KadPod No: 25] با سلام. قسمت بیست و پنجم کادپاد را اختصاص داده ایم به بحث زمان گذشته ی ساده (Simple Past Tense).  برای دانلود فایل صوتی و PDF به ادامه ی مطلب بروید.

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 24 – Word Focus: Burden – KadPod No: 24

کادپاد 24 – Word Focus: Burden – KadPod No: 24

[kadpod cover کادپاد 24 Word Focus: Burden KadPod No: 24] با سلام. قسمت بیست و چهارم کادپاد را اختصاص داده ایم به آموزش لغات. لغات مربوط به کلمه ی Burden.  برای دانلود فایل صوتی و PDF به ادامه ی مطلب بروید. [trans کادپاد 24 Word Focus: Burden KadPod No...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 23 – آزمون آیلتس 1 – KadPod No: 23

کادپاد 23 – آزمون آیلتس 1 – KadPod No: 23

[kadpod cover کادپاد 23 آزمون آیلتس 1 KadPod No: 23] با سلام. قسمت بیست و سوم کادپاد را اختصاص داده ایم به معرفی آزمون IELTS.  برای دانلود فایل صوتی و PDF به ادامه ی مطلب بروید.

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 22 – زمان حال استمراری 2 – KadPod No: 22

کادپاد 22 – زمان حال استمراری 2 – KadPod No: 22

[kadpod cover کادپاد 22 زمان حال استمراری 2 KadPod No: 22] با سلام. قسمت بیست و دوم کادپاد را اختصاص داده ایم به ادامه ی بحث زمان حال استمراری.  برای دانلود فایل صوتی و PDF به ادامه ی مطلب بروید. [trans کادپاد 22 زمان حال استمراری 2 KadPod No: 22][tran...

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 21 – زمان حال استمراری 1 – KadPod No: 21

کادپاد 21 – زمان حال استمراری 1 – KadPod No: 21

[kadpod cover کادپاد 21 زمان حال استمراری 1 KadPod No: 21] با سلام. پادکست بیست و یکم را اختصاص داده ایم به بحث زمان حال استمراری.  برای دانلود فایل صوتی و PDF به ادامه ی مطلب بروید.

ادامه ی مطلب ...
کادپاد 19 – مکالمه پیغام گیر تلفن – KadPod No: 19

کادپاد 19 – مکالمه پیغام گیر تلفن – KadPod No: 19

[kadpod cover کادپاد 19 مکالمه پیغام گیر تلفن KadPod No: 19] با سلام. پادکست نوزدهم را اختصاص داده ایم به آموزش مکالمه ای که یک دوست روی تلفن پیغام گیر دوستش می گذارد.  برای دانلود فایل صوتی و PDF به ادامه ی مطلب بروید.

ادامه ی مطلب ...