اصطلاح آمریکایی Cash Cow

اصطلاح آمریکایی Cash Cow

[english in a minute اصطلاح آمریکایی Cash Cow] مجموعه ENGLISH IN A MINUTE  به آموزش انگلیسی روزمره آمریکایی در قالب ویدیوهای کوتاه 1 دقیقه ای پرداخته است . در این پست با اصطلاح آمریکایی Cash Cow ؛ کاربرد و مفهوم آن آشنا خواهید شد.

اصطلاح آمریکایی Cut to the Chase

اصطلاح آمریکایی Cut to the Chase

[english in a minute اصطلاح آمریکایی Cut to the Chase] مجموعه ENGLISH IN A MINUTE  به آموزش انگلیسی روزمره آمریکایی در قالب ویدیوهای کوتاه 1 دقیقه ای پرداخته است . در این پست با اصطلاح آمریکایی Cut to the Chase ؛ کاربرد و مفهوم آن آشنا خواهید شد.

مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 14

مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 14

[Dialogue learning english conversation مجموعه آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ 14] مجموعه تصویری آموزش مکالمه انگلیسی دیالوگ را به مرور برای شما قرارمیدهیم . این مجموعه متفاوت از آنچه به نام مجموعه دیالوگ از شبکه آموزش پخش می شد می باشد .مجموعه پیش رواز سط...

اصطلاح آمریکایی Cost a Pretty Penny

اصطلاح آمریکایی Cost a Pretty Penny

[english in a minute اصطلاح آمریکایی Cost a Pretty Penny] مجموعه ENGLISH IN A MINUTE  به آموزش انگلیسی روزمره آمریکایی در قالب ویدیوهای کوتاه 1 دقیقه ای پرداخته است . در این پست با اصطلاح آمریکایی Cost a Pretty Penny ؛ کاربرد و مفهوم آن آشنا خواهید شد.

50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 10)

50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا – 10)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی ( حروف بیصدا 10)] بخش دوم از مجموعه آموزش لهجه آمریکایی به 15 قانون لهجه آمریکایی در مورد حروف بی صدا پرداخته است. همانطور که قبلا گفته شد این مجموعه یکی از موثرترین و کاربردی ترین مجموعه ها...

دانلود Speaking Time 3

دانلود Speaking Time 3

[speaking 3 دانلود Speaking Time 3] کتاب های سه سطحی Speaking Time برای زبان آموزان سطح elementary  طراحی شده است. تمرین های این کتاب به زبان آموزان سطح elementary  کمک میکند که مهارت Speaking خود را بهبود ببخشند. تمرین های Listening کتاب به زبان آموزا...

دانلود Phrasal Verbs and Idioms

دانلود Phrasal Verbs and Idioms

[Check Your English Voacabulary for Phrasal Verbs and Idioms دانلود Phrasal Verbs and Idioms] Check Your English Vocabulary for Phrasal Verbs and Idioms دانلود CHECK YOUR ENGLISH VOCABULARY FOR PHRASAL VERBS AND IDIOMS کتاب CHECK YOUR ENGLISH VOCABULAR...

اصطلاح آمریکایی Ears Are Burning

اصطلاح آمریکایی Ears Are Burning

[english in a minute اصطلاح آمریکایی Ears Are Burning] مجموعه ENGLISH IN A MINUTE  به آموزش انگلیسی روزمره آمریکایی در قالب ویدیوهای کوتاه 1 دقیقه ای پرداخته است . در این پست با اصطلاح آمریکایی Ears Are Burning ؛ کاربرد و مفهوم آن آشنا خواهید شد.