اصطلاح آمریکایی Go With The Flow

اصطلاح آمریکایی Go With The Flow

[english in a minute اصطلاح آمریکایی Go With The Flow] مجموعه ENGLISH IN A MINUTE  به آموزش انگلیسی روزمره آمریکایی در قالب ویدیوهای کوتاه 1 دقیقه ای پرداخته است . در این پست با اصطلاح آمریکایی Go With The Flow ؛ کاربرد و مفهوم آن آشنا خواهید شد.

دانلود کتاب Facts and Figures

دانلود کتاب Facts and Figures

دانلود کتاب FACTS AND FIGURES در این پست نسخه ی چهارم از کتاب FACTS AND FIGURES را دانلود خواهید کرد. این کتاب برای آن دسته از زبان آموزانی که دانش زبان سطح پایین دارند و سعی در ارتقا دانش واژگان و مهارت Reading خود هستند بسیار مفید است. در این کتاب مه...

اصطلاح آمریکایی Get Out Of Here

اصطلاح آمریکایی Get Out Of Here

[english in a minute اصطلاح آمریکایی Get Out Of Here] مجموعه ENGLISH IN A MINUTE  به آموزش انگلیسی روزمره آمریکایی در قالب ویدیوهای کوتاه 1 دقیقه ای پرداخته است . در این پست با اصطلاح آمریکایی Get Out Of Here ؛ کاربرد و مفهوم آن آشنا خواهید شد.