دانلود Essential Readings For IELTS

دانلود Essential Readings For IELTS

کتاب ESSENTIAL READINGS FOR IELTS به تالیف دکتر سلمانی نودوشان منبع مفیدی برای کار کردن برای روی مهارت Reading آزمون است. با دانلود این کتاب از کاردوآنلاین گامی به سمت امتیاز بالاتر در آزمون بردارید. ESSENTIAL READINGS FOR IELTS I am indebted to many p...

دانلود کتاب Master IELTS Visuals

دانلود کتاب Master IELTS Visuals

[master ielts دانلود کتاب Master IELTS Visuals] کتاب Master IELTS Visuals به منظور تقویت مهارت Writing شما برای قسمت دوم از Academic IELTS طراحی شده است. نمونه سوالات مختلف به همراه نمونه جواب برای هر سوال به شما دید خوبی برای نوشتن هر چه بهتر این بخش ...

اصطلاح آمریکایی Get On My Nerves

اصطلاح آمریکایی Get On My Nerves

[english in a minute اصطلاح آمریکایی Get On My Nerves] مجموعه ENGLISH IN A MINUTE  به آموزش انگلیسی روزمره آمریکایی در قالب ویدیوهای کوتاه 1 دقیقه ای پرداخته است . در این پست با اصطلاح آمریکایی Get On My Nerves ؛ کاربرد و مفهوم آن آشنا خواهید شد.