ـموزش ویدیویی زبان انگلیسی- قسمت هفتم

ـموزش ویدیویی زبان انگلیسی- قسمت هفتم

در هفتمین قسمت از مجموعه ی دیالوگ با نحوه ی پرسش با کلمات do-does آشنا می شویم و در کنار آن شما ضمن یادگیری واژگان جدید،چگونگی بیان خواسته و علایق خود و دوست داشتن کارهای مختلف را یاد خواهید گ...

آموزش ویدیویی زبان انگلیسی-قسمت ششم

آموزش ویدیویی زبان انگلیسی-قسمت ششم

  در ششمین قسمت از مجموعه ی دیالوگ در مورد چگونگی پرسش و پاسخگویی به ملیت و نام افراد و خصوصیات آنها و نیز با شکل دیگر از سوال در مورد احوال و وضعیت دیگران آشنا می شویم..

آموزش ویدیویی زبان انگلیسی - قسمت پنجم

آموزش ویدیویی زبان انگلیسی - قسمت پنجم

در پنجمین قسمت از آموزش مکالمه ضمن احوال پرسی چکونگی پرسش در باره ی اوضاع و احوال را فرا می گیریم و با کاربرد اصطلاح How is it going و همینطور شیوه ی درخواست از دیگران با کلمه ی could و پرسش در باره ی مکان هم ملاحظه می کنید.

دانلود Listening to The News 3

دانلود Listening to The News 3

[news 3 دانلود Listening to The News 3] مجموعه ی _LISTENING TO THE NEWS_ یک مجموعه 3 کتابی است که در این پست کتاب سوم آن را دانلود خواهید کرد. در این مجموعه با گزارش های خبری واقعی به یادگیری مهارت Listening می پردازید. این کتاب ها با داشتن موضوعات جذا...

اصطلاح آمریکایی 24-7

اصطلاح آمریکایی 24-7

[english in a minute اصطلاح آمریکایی 24 7] مجموعه ENGLISH IN A MINUTE  به آموزش انگلیسی روزمره آمریکایی در قالب ویدیوهای کوتاه 1 دقیقه ای پرداخته است . در این پست با اصطلاح آمریکایی 24-7 ؛ کاربرد و مفهوم آن آشنا خواهید شد.

اصطلاح آمریکایی Bite My Tongue

اصطلاح آمریکایی Bite My Tongue

[english in a minute اصطلاح آمریکایی Bite My Tongue] مجموعه ENGLISH IN A MINUTE  به آموزش انگلیسی روزمره آمریکایی در قالب ویدیوهای کوتاه 1 دقیقه ای پرداخته است. در این پست با اصطلاح آمریکایی Bite My Tongue ؛ کاربرد و مفهوم آن آشنا خواهید شد.

اصطلاح آمریکایی An Arm and a Leg

اصطلاح آمریکایی An Arm and a Leg

[english in a minute اصطلاح آمریکایی An Arm and a Leg] مجموعه ENGLISH IN A MINUTE  به آموزش انگلیسی روزمره آمریکایی در قالب ویدیوهای کوتاه 1 دقیقه ای پرداخته است . در این پست با اصطلاح آمریکایی An Arm and a Leg؛ کاربرد و مفهوم آن آشنا خواهید شد.

اصطلاح آمریکایی Break a Leg

اصطلاح آمریکایی Break a Leg

[english in a minute اصطلاح آمریکایی Break a Leg] مجموعه ENGLISH IN A MINUTE  به آموزش انگلیسی روزمره آمریکایی در قالب ویدیوهای کوتاه 1 دقیقه ای پرداخته است . در این پست با اصطلاح آمریکایی Break a Leg ؛ کاربرد و مفهوم آن آشنا خواهید شد.